Ga verder naar de inhoud

Technisch medewerker – 100%

AP Hogeschool | Antwerpen | Voltijds

Functieomschrijving

Taakomschrijving

Je doet het technisch onderhoud en technische herstellingen van o.a. gebouwen, aanhorigheden, installaties en domein-specifieke installaties binnen de hogeschool, om zo studenten en personeelsleden van een kwalitatieve, goed onderhouden, veilige en professionele omgeving te voorzien.

Je staat onder andere in voor:

 • algemene onderhoudswerken aan de hogeschoolgebouwen. Je doet aanpassingen en herstellingswerkzaamheden aan elektrische borden en toestellen, vervangt defecte lampen, lichtarmaturen, stopcontacten en indien nodig, plaats je er nieuwe bij. Je voert kleine sanitaire herstellingen uit: onder andere lekkende kranen en ontstoppen van toiletten. Je herstelt meubilair, deuren en sloten.
 • het bepalen van noodzakelijke en de meest geschikte materialen voor aanpassings-, onderhouds- en herstellingswerken aan o.a. gebouwen en didactische uitrustingen van de opleidingen. Je neemt bestelde materialen in ontvangst of haalt deze op bij leveranciers indien dringend of noodzakelijk.
 • de opvolging van uitgevoerde onderhouds- en aanpassingswerken door derden. Je signaleert uit te besteden werkzaamheden. Ook voer je de algemene controle of, onder delegatie, eindcontrole uit van werken op de campus.
 • logistieke ondersteuning aan andere teams, studenten, personeel en soms bij projecten. Je transporteert items (promotiemateriaal, materiaal voor de studenten), verhuist materiaal en meubilair, bouwt tentoonstellingen beurs- en didactische standen op ...
 • het kennen en toepassen van veiligheidsnormen. Je draagt beschermingskledij en volgt de geldende ergonomische richtlijnen. Je leeft de veiligheidsinstructies van gebruikte producten na en ook de regels en procedures die door de hogeschool zijn vooropgesteld.
 • de opvolging van nieuwe technische installaties en veiligheidsnormen. Je wisselt hiervoor ervaring en kennis uit met collega’s en externe partners.

Profiel

 • Je hebt een diploma secundair onderwijs, bij voorkeur in elektriciteit, loodgieterij of schrijnwerkerij of je beschikt over minstens 5 jaar relevante beroepservaring.
 • Je beschikt over het gepaste diploma of attesten (een certificaat BA4 of BA5) om te werken aan elektrische installaties of bent bereid dit op zeer korte termijn te behalen.
 • Je hebt een attest EHBO (of je bent bereid om dit attest op korte termijn te halen).
 • Je hebt een vorming kleine blusmiddelen en een vorming werken op hoogte gevolgd (of je bent bereid om deze vormingen op korte termijn te volgen).
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.
 • Je kan met basis-software zoals Outlook en Word werken.
 • Je staat in voor een professionele en klantvriendelijke dienstverlening.
 • Je kennis van het Nederlands is voldoende om technische handleidingen en documentatie te begrijpen.
 • Je werkt voornamelijk volgens een vaste uurregeling, maar bent bereid om bij urgenties ook ’s avonds of op zaterdag te werken.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt een diploma secundair onderwijs, bij voorkeur in elektriciteit, loodgieterij of schrijnwerkerij of je beschikt over minstens 5 jaar relevante beroepservaring.

Salarisschaal

Onze troeven

 • een loon in functie van je kennis en ervaring met een aantrekkelijk groeipad van barema C11 tot C21
 • 45 vakantiedagen
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding van 0,231 euro/km
 • een laptop en een internetvergoeding van 20 euro per maand
 • een gsm en gsm-abonnement
 • een werkplek midden in de bruisende metropool Antwerpen

Salaris
Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 2.1 (barema 577 - C11), salarisschaal 2.2 (barema 578 - C12) en salarisschaal 2.3 (barema 579 - C21) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen

Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten.

Je wordt contractueel tewerkgesteld voor 100% ten vroegste vanaf 26-02-2024 tot en met 31-12-2024 met mogelijkheid tot verlenging.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling
Meerdere campussen van AP Hogeschool.

Wijze van solliciteren

Deze vacature blijft open staan tot een geschikte kandidaat werd gevonden. Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Ben je niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs (derde graad) en heb je minstens 5 jaar relevante ervaring dan kan je – in een latere fase in het selectieproces – aan de hand van een portfolio erkenning krijgen van eerder verworven competenties

Selectieprocedure
De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden.

Indiensttreding
De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs.

AP Hogeschool

Bij AP Hogeschool geloven wij dat alles begint met een gezonde dosis ambitie en passie. We zien dat bij onze 12.000 studenten die zich elke dag voluit geven voor groei en ontwikkeling. Ze worden daarbij ondersteund door 1.400 bevlogen AP-personeelsleden, van lector Chemie tot helpdeskmedewerker, van praktijkassistent Mode tot adviseur aankoop, van praktijklector Ergotherapie tot onderzoeker wetenschapscommunicatie. Ambitie en passie zijn niet toevallig de beginletters van AP Hogeschool. HOU JE VAN: Een open cultuur waar iedereen en alle ideeën welkom zijn? Een “samen uniek”-aanpak waarbij sterktes en talenten gebundeld worden? Continue groei en vernieuwing? Werkijver en enthousiasme voor het vak? En heb je een match met een van onze vacatures? Dan is AP Hogeschool misschien jouw volgende werkgever.

Andere vacatures bij AP Hogeschool

Praktijklector Hematologie, medische microbiologie en serologie – 100%

AP Hogeschool | Antwerpen | Voltijds
Vacature bekijken

Administratief medewerker studentenvoorzieningen – 100%

AP Hogeschool | Antwerpen | Voltijds
Vacature bekijken

Praktijklector/lector Serverbeheer – 100%

AP Hogeschool | Antwerpen | Voltijds
Vacature bekijken

Lector Orthopedagogie – 80%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

Praktijklector Ergotherapie – 285%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

Praktijklector Stage -en Bachelorproefbegeleiding Toegepaste Psychologie – 100%

AP Hogeschool | Antwerpen | Voltijds
Vacature bekijken