Ga verder naar de inhoud

Technologie voor een efficiënter HR-beleid

Vele zorgorganisaties kampen met een personeelstekort. De uitstroom van personeel kan beperkt worden door het personeel beter en kwalitatiever op te leiden. Organisaties moeten een vormingsplan opstellen met extra aandacht voor onder andere knelpuntberoepen (arbeidsdeal, 2022).

Het onderzoeksproject heeft tot doel om voor zorgorganisaties, coachings- en IT bedrijven een methodiek uit te werken om hen te ondersteunen in het kwalitatief inzetten van technologie in hun vormingen. Er wordt een beslissingstool ontwikkeld om op basis van de leerdoelen de meest passende technologie te kiezen om vormingen te ontwikkelen.

TETRA 24 ART HRM

Met Tech4HRM willen we met zorgorganisaties, coachingsbedrijven en (IT/product) bedrijven een methodiek uitwerken om zorgorganisaties te ondersteunen in het kwalitatief inzetten van technologie in hun vormingen.

De focus hierbij ligt op laagdrempelige technologie: technologie die personeel uit organisaties kan gebruiken om zelf vormingen uit te werken.
Vanuit de literatuur (x) blijken volgende technologieën efficiënt te zijn om het leerproces te ondersteunen: podcast, 360° media (al dan niet op een VR bril), XR, online leerpad, micro video's en webinar. De vormingen worden volgens de principes van Universal Design of Learning (UDL) opgesteld.

Contact

Leen Bouckaert
Arteveldehogeschool

Mogelijke activiteiten tijdens de uitvoering

  • Impactmeting van vormingen ondersteunt met technologie op het niveau van de zorgverlener en de organisatie.
  • Ontwikkelen beslissingstool om vanuit de vooropgestelde leerdoelen de meest passende technologie te kiezen om effectieve vorming te ontwikkelen.
  • Proeftuinen om de ontwikkelde beslissingstool te testen en concreet vormingen ondersteund met technologie te ontwikkelen.

Verwachtingen van het projectresultaat
Implementatiegids met procesleidraad en beslissingstool, good practices en aanbevelingen om een impactvolle vormingen ondersteund met technologie te ontwikkelen; workshops en co-creatiessessies.

Profiel van de begeleidingscommissie
Technologie bedrijven: bedrijven die technologie ter beschikking stellen om vormingen te ondersteunen, vorm te geven Zorgorganisaties: grote en kleine organisaties die zelf vormingen ontwikkelen voor hun zorgpersoneel

Coachingsbedrijven: bedrijven die zorgorganisaties coachen en ondersteunen om het vormingsplan uit te werken en te implementeren in hun praktijk.

Werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, ...: intermediaire organisaties die als doelgroep zorgorganisaties, technologie- of coachingsbedrijven hebben.

Wil jij graag een rol opnemen in één of meerdere beoordelingscommisies?

Wil jij graag een rol opnemen in één of meerdere beoordelingscommisies?

Bezorg ons dan jouw contactgegevens. Ria Bollen, projectcoördinator Blikopen

GEZONDHEIDSZORG Gezonheidszorg

Benieuwd
naar andere
TETRA-projectideeën?

Vanzelfsprekend is dit niet het enige projectidee. Misschien zijn er tussen de verschillende voorstellen wel andere die meer, of beter, aansluiten bij de werkgebieden van jouw onderneming of organisatie.

Expertisedomeinen

Dit projectidee is gelinkt aan volgende expertisedomeinen:

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4