Ga verder naar de inhoud

Getrainde LLM's

De toegankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie van digitale hulp- en dienstverlening op een veilige manier naar een hoger niveau tillen met behulp van AI. Door AI in te zetten als ondersteuningsmiddel, kan het bereik vergroot worden van welzijnsorganisaties met een online aanbod.

TETRA24 ART

Digitale hulp- en dienstverlening zijn een wezenlijk onderdeel geworden van het welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg. Cliënten zoeken ondersteuning en antwoorden op hun vragen via e-mail, chat, websites, FAQ-rubrieken, beeldbellen, sociale media en via andere digitale tools.

Net als in zoveel andere sectoren, zal AI ook hier zorgen voor een revolutie. De bijhorende uitdagingen zijn er echter extra groot doordat het inzetten van AI er invloed kan hebben op het welzijn en de geestelijke gezondheid van vele mensen. De inzet is hoog.

Verwachtingen van het projectresultaat
Getrainde LLM's voor specifieke doelgroepen
Proeftuinen met integratie van AI in hun aanpak

Profiel van de begeleidingscommissie
We zoeken organisaties die willen instappen in de begeleidingsgroep van deze projectaanvraag.

  • Organisaties binnen welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg die interesse hebben in de mogelijkheden van AI op hun website of in hun chat- of e-mailhulp. Je exploreert samen met ons op welke manier AI je werking kan versterken en waar de grenzen van AI liggen. Dit project biedt je de kans om voorzichtige eerste inzichten op te doen en te leren uit de ervaringen van vele andere organisaties.
  • IT-bedrijven of softwareontwikkelaars die de eerste stappen willen zetten rond de inzet van conversationele AI als tool. Of ontwikkelaars die al ervaring hebben met AI, maar meer affiniteit willen krijgen met de inzet ervan binnen welzijnswerk en geestelijke. Via dit project groeit je ervaring met AI-toepassingen en kom je aan relevante kennis en inzicht in de noden en beperkingen binnen deze sectoren. Je krijgt er ook waardevolle connecties met nieuwsgierige organisaties.

Contact

Neem contact op met
Tim Vanhove
Arteveldehogeschool

Mogelijke activiteiten tijdens de uitvoering
We bewandelen twee sporen om deze doelstellingen te bereiken:

  • Informatieverstrekking op maat via een AI informatie assistent op websites van welzijn en geestelijke gezondheid. Een lerend netwerk wordt opgezet, bestaande uit een groot aantal organisaties (meer dan 50) uit de brede sectoren van welzijn en geestelijke gezondheid, gericht op het samen leren kennen van de mogelijkheden van generatieve AI op hun website. Dit betreft informatieverstrekking op maat (en dus geen hulpverlening of therapie). Na een nodenanalyse, gaan een vijftal organisaties binnen het lerend netwerk gaan er effectief aan de slag met het uittesten van een virtuele 'AI Assistent' op hun website. Via AI-gestuurde vraagverheldering worden er antwoorden op maat geformuleerd, in de taal van de hulpzoeker (ook voor laaggeletterden en niet-Nederlandstaligen). De antwoorden zijn gebaseerd op info- en FAQ-rubrieken op hun website, maar ook op externe informatiebronnen. Hulpvragen die verder gaan dan informatieverstrekking, worden actief doorverwezen naar de sociale kaart.
  • Hulpverleningsondersteuning via AI bij de professionele beantwoording in chat- en e-mailhulpverlening via een AI chatbot assistent. Door middel van AI-gebaseerde antwoordsuggesties kunnen professionals in online gespreksvoering sneller en beter inspelen op de behoeften van de cliënten. Bij e-mailhulp kunnen automatische suggesties van antwoorden worden opgemaakt, die vervolgens worden afgewerkt door professionals. Vanuit die aanpassingen kan het AI-model verder leren. In chathulpgesprekken kunnen er antwoordsuggesties worden geformuleerd omtrent vraagverheldering, doorverwijzing, waarmee de beantwoorders zelf aan de slag gaan in het gesprek. Simultaanvertalingen in de taal van de hulpzoeker wordt mogelijk gemaakt. In afwachting van een chatgesprek met een hulpverlener kan een AI chatbot assistent al informatie opvragen en verwerken, zodat het chatgesprek meteen kan starten met de verzamelde basisinformatie. Daarenboven kunnen we verkennen hoe deze AI-assistent kan ingezet worden in vormingen, intervisies, supervisies van chat- en e-mailhulpverleners.
Wil jij graag een rol opnemen in één of meerdere beoordelingscommisies?

Wil jij graag een rol opnemen in één of meerdere beoordelingscommisies?

Bezorg ons dan jouw contactgegevens. Ria Bollen, projectcoördinator Blikopener aan de Vlaamse Hogescholenraad, neemt dan persoonlijk contact met jou op.

Vlhora gezondheid

Benieuwd
naar andere
TETRA-projectideeën?

Vanzelfsprekend is dit niet het enige projectidee. Misschien zijn er tussen de verschillende voorstellen wel andere die meer, of beter, aansluiten bij de werkgebieden van jouw onderneming of organisatie.

Expertisedomeinen

Dit projectidee is gelinkt aan volgende expertisedomeinen:

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4