Ga verder naar de inhoud
Nieuws

Het Vlaams hoger onderwijs start het academiejaar 2021-2022 in code groen.

Ook een oplossing voor Brusselse hogescholen

13 sep. 2021

In de Vlaamse hogescholen kan er – naar analogie met de richtlijnen in het secundair onderwijs – les gegeven en gevolgd worden zonder mondmasker, wanneer de studenten neerzitten. Buiten de lesruimtes gelden de regels van de algemene maatschappij.

Screenshot 2021 09 09 at 14 05 33

Er kunnen echter in leslokalen nog altijd extra maatregelen – waaronder ook een mondmaskerplicht – genomen worden wanneer uit de lokale risicoanalyse blijkt dat dit aangewezen is. Bovendien kan elke hogeschool op basis van de lokale situatie of op basis van eigen inzichten zelf extra maatregelen nemen.

Bij de afweging van de risico's wordt in de eerste plaats gekeken naar de ventilatiecapaciteit en de mogelijkheid om afstand te bewaren, en uiteraard ook naar de algemene epidemiologische situatie. Er is dus opnieuw voltijds contactonderwijs mogelijk voor alle studenten. Daarnaast blijven de hogescholen inzetten op digitale onderwijsvormen en kunnen, in de mate van het mogelijke, lessen ook digitaal gevolgd worden of opnames van op campus georganiseerde colleges worden bekeken.

Ook de Vlaamse hogescholen in Brussel kunnen het nieuwe academiejaar starten met benutting van 100% van hun campuscapaciteit en voltijds contactonderwijs voor alle studenten. Om dit mogelijk te maken gelden wel een aantal flankerende maatregelen, zoals een algemene mondmaskerplicht in leslokalen en het stimuleren van vaccinatie op en rond de campussen.

In Brussel willen de hogescholen en universiteiten mee voor de inhaalbeweging zorgen: ze ondersteunen de vaccinatiecampagne volop en sporen alle studenten aan om te kiezen voor de prik, als ze dat nog niet gedaan hebben.
Screenshot 2021 09 13 at 12 52 17
Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs

Gerelateerde artikels

THM WELCOME DAY

De strijd om buitenlands talent is geopend, maar Vlaanderen durft niet in de ring stappen.

24 mei 2024

Met 8 miljoen zullen ze zijn in 2030: internationale studiekiezers die hun opleiding in het buitenland willen verderzetten. Terwijl Vlaamse hogescholen en ondernemingen hen met open armen willen ontvangen, botsen ze echter op al te rigide taaldrempels. Internationaal talent moet je koesteren, niet tegenwerken

Verder lezen
PXL ONDERZOEK 001

Politieke debatfiches & investeringen in praktijkonderzoek aan hogescholen voor productiviteitsgroei

2 mei 2024

Met de verkiezingen voor de deur, zijn de meeste debatfiches en programma’s op de partijhoofdkwartieren al opgemaakt. Maar misschien is er nog ruimte voor een topic: investeer €20 miljoen extra in onderzoek van Vlaamse hogescholen om de productiviteitgroei in de samenleving mee op gang te brengen.

Verder lezen
APH GENERIEK 001

De return on investment van hoger onderwijs: meer dan enkel economische winst

30 apr. 2024

Talentontwikkeling aan de hogescholen is de facto investeren in de toekomst van Vlaanderen en Brussel. Steeds meer Belgen halen een diploma hoger onderwijs, zo blijkt uit de Census 2021. Dat is erg goed nieuws, want de ‘return on investment’ van hoger onderwijs is veel meer dan puur economisch.

Verder lezen