Ga verder naar de inhoud
Nieuws

Het Vlaams hoger onderwijs start het academiejaar 2021-2022 in code groen.

Ook een oplossing voor Brusselse hogescholen

13 sep. 2021

In de Vlaamse hogescholen kan er – naar analogie met de richtlijnen in het secundair onderwijs – les gegeven en gevolgd worden zonder mondmasker, wanneer de studenten neerzitten. Buiten de lesruimtes gelden de regels van de algemene maatschappij.

Screenshot 2021 09 09 at 14 05 33

Er kunnen echter in leslokalen nog altijd extra maatregelen – waaronder ook een mondmaskerplicht – genomen worden wanneer uit de lokale risicoanalyse blijkt dat dit aangewezen is. Bovendien kan elke hogeschool op basis van de lokale situatie of op basis van eigen inzichten zelf extra maatregelen nemen.

Bij de afweging van de risico's wordt in de eerste plaats gekeken naar de ventilatiecapaciteit en de mogelijkheid om afstand te bewaren, en uiteraard ook naar de algemene epidemiologische situatie. Er is dus opnieuw voltijds contactonderwijs mogelijk voor alle studenten. Daarnaast blijven de hogescholen inzetten op digitale onderwijsvormen en kunnen, in de mate van het mogelijke, lessen ook digitaal gevolgd worden of opnames van op campus georganiseerde colleges worden bekeken.

Ook de Vlaamse hogescholen in Brussel kunnen het nieuwe academiejaar starten met benutting van 100% van hun campuscapaciteit en voltijds contactonderwijs voor alle studenten. Om dit mogelijk te maken gelden wel een aantal flankerende maatregelen, zoals een algemene mondmaskerplicht in leslokalen en het stimuleren van vaccinatie op en rond de campussen.

In Brussel willen de hogescholen en universiteiten mee voor de inhaalbeweging zorgen: ze ondersteunen de vaccinatiecampagne volop en sporen alle studenten aan om te kiezen voor de prik, als ze dat nog niet gedaan hebben.

Screenshot 2021 09 13 at 12 52 17
Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs

Gerelateerde artikels

LEVEN LANG LEREN

Van sprintkampioen tot tienkamper

25 mei 2023

Eens aan het werk blijkt de Vlaming immers niet meer zo geneigd om nog bij te leren. Nochtans, de wereld evolueert sneller en we werken langer dan vroeger. De nood om kennis en vaardigheden regelmatig een update te geven, is nooit zo groot geweest.

Verder lezen
GRADUATEN

Leren van, met en in het werkveld

2 mei 2023

De hogescholen waren al een belangrijke toegangspoort tot het hoger onderwijs. Met de graduaten zetten ze die poort nog een flink stuk wijder open en verlagen ze de drempel voor een nieuw studentenpubliek, vaak uit kansengroepen, dat vroeger niet of veel moeizamer de weg vond.

Verder lezen
Kunstopleidingen

Geef kunstopleidingen aan de Vlaamse hogescholen meer én de juiste beleidsaandacht.

21 apr. 2023

Creatief talent is het waard! In sociaal-economisch barre tijden, of die nu het gevolg zijn van een pandemie of van oplopende geopolitieke spanningen, hebben kunstenaars het niet gemakkelijk. Hoe moeten we omgaan met jonge mensen die kiezen voor een levensloopbaan in de kunsten en hoe kunnen we hen daarbij helpen? Maar ook: hoe laten wij ons helpen door hén?

Verder lezen