Ga verder naar de inhoud
Nieuws

Het Vlaams hoger onderwijs start het academiejaar 2021-2022 in code groen.

Ook een oplossing voor Brusselse hogescholen

13 sep. 2021

In de Vlaamse hogescholen kan er – naar analogie met de richtlijnen in het secundair onderwijs – les gegeven en gevolgd worden zonder mondmasker, wanneer de studenten neerzitten. Buiten de lesruimtes gelden de regels van de algemene maatschappij.

Screenshot 2021 09 09 at 14 05 33

Er kunnen echter in leslokalen nog altijd extra maatregelen – waaronder ook een mondmaskerplicht – genomen worden wanneer uit de lokale risicoanalyse blijkt dat dit aangewezen is. Bovendien kan elke hogeschool op basis van de lokale situatie of op basis van eigen inzichten zelf extra maatregelen nemen.

Bij de afweging van de risico's wordt in de eerste plaats gekeken naar de ventilatiecapaciteit en de mogelijkheid om afstand te bewaren, en uiteraard ook naar de algemene epidemiologische situatie. Er is dus opnieuw voltijds contactonderwijs mogelijk voor alle studenten. Daarnaast blijven de hogescholen inzetten op digitale onderwijsvormen en kunnen, in de mate van het mogelijke, lessen ook digitaal gevolgd worden of opnames van op campus georganiseerde colleges worden bekeken.

Ook de Vlaamse hogescholen in Brussel kunnen het nieuwe academiejaar starten met benutting van 100% van hun campuscapaciteit en voltijds contactonderwijs voor alle studenten. Om dit mogelijk te maken gelden wel een aantal flankerende maatregelen, zoals een algemene mondmaskerplicht in leslokalen en het stimuleren van vaccinatie op en rond de campussen.

In Brussel willen de hogescholen en universiteiten mee voor de inhaalbeweging zorgen: ze ondersteunen de vaccinatiecampagne volop en sporen alle studenten aan om te kiezen voor de prik, als ze dat nog niet gedaan hebben.

Screenshot 2021 09 13 at 12 52 17
Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs

Gerelateerde artikels

UCL MARC VANDEWALLE

Elk talent op zijn plek

4 jan. 2023

Met ingang van 2023 start de Vlaamse Hogescholenraad met een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Traditioneel wordt er elke twee jaar een nieuwe voorzitter gekozen. Koen Goethals, algemeen directeur van HOGENT die de raad de afgelopen twee jaar met een ambitie van verbinden en samenwerken leidde, geeft de voorzittershamer door aan Marc Vandewalle, algemeen directeur van Hogeschool UCLL.

Verder lezen
Vlhora beleid2

Oktobertelling 2022

20 okt. 2022

Opvallend in 2022 is vooral de stijging van het aantal generatiestudenten in de lerarenopleidingen, de toename van de studenten ouder dan 25 jaar, en in het bijzonder ouder dan 40 jaar, én de opmerkelijke stijging binnen de graduaatsopleidingen.

Verder lezen
Vlhora beleid2

Oktobertelling 2021

18 okt. 2021

Als de inschrijvingscijfers van 2021 aan de Vlaamse hogescholen ons iets leren dan is dat allicht de groei van het aandeel studenten ouder dan 25 jaar.

Verder lezen