Ga verder naar de inhoud
Opinie

Politieke debatfiches & investeringen in praktijkonderzoek aan hogescholen voor productiviteitsgroei

2 mei 2024

Nu de Vlaamse verkiezingsstrijd op het punt staat los te barsten, zijn de meeste debatfiches en programma’s op de partijhoofdkwartieren al opgemaakt. Maar misschien is er nog ruimte voor een topic: investeer 20 miljoen euro extra in onderzoek van Vlaamse hogescholen om de productiviteitgroei in de samenleving mee op gang te brengen.

De unieke kracht en meerwaarde van het praktijkgericht onderzoek zit in de multidisciplinaire samenwerking en de co-creatie tussen onderzoekers, docenten, studenten en het werkveld."
Ben Lambrechts
Ben Lambrechts
algemeen directeur Hogeschool PXL


Laat mij de vandaag wellicht overwerkte partijmedewerker even helpen in het opstellen van die debatfiche. (We beginnen met wat recente geschiedenis om de eruditie van de persoon in kwestie wat in de verf te zetten. Let dus even op.) Sinds 2005 kent het praktijkgericht onderzoek van de Vlaamse hogescholen een grote doorstart.

De studie van Scienceworks (2022) in opdracht van de Vlaamse regering bevestigt dat die samenwerking één van de beste garanties is op het gebruik van de onderzoeksresultaten in het werkveld. (Laatste zin is mogelijks te schrappen door partijen die in de oppositie zitten.) Dit zal bijdragen tot een sterkere productiviteitsgroei. Volgens 64 economen is die sterkere productiviteitsgroei essentieel om onze welvaart duurzaam veilig te stellen. Dus waar wachten onze politici nog op.

De praktijkvoorbeelden die werken
De goede kennis van de praktijk in het werkveld van ondernemingen en andere organisaties in combo met wetenschappelijke methodiek alsook de no-nonsense aanpak en multidisciplinariteit zijn ingrediënten voor maatschappelijke impact. (Laat uw politicus nu wat goede voorbeelden opsommen, want vorige zin is nogal hoogdravend.) Denk dan aan het ontwikkelen van duurzame verpakkingsoplossingen en circulaire bouwmaterialen om zo de ecologische footprint van bedrijven te verkleinen, een toepassing die dokterstaal meer begrijpbaar maakt voor de patiënt, met voedseloverschotten insecten kweken om er zo duurzaam diervoeder mee te creëren, een VR-loopbandapplicatie waarmee kinesisten ondersteuning en tijd kunnen winnen bij revalidatie, via AI het aantal ‘no-shows’ van een event voorspellen, een app waarmee je het welbevinden van leerlingen op school monitort en die de school handvaten aanreikt om een welbevindenbeleid op te zetten wat ook positieve impact heeft op leerwinsten, …

Een ruimere basisfinanciering voor praktijkgericht onderzoek zal hogescholen in staat stellen om relevant te blijven en om andere organisaties te helpen innoveren en zich aan te passen aan maatschappelijke veranderingen."
Ben Lambrechts
Ben Lambrechts
algemeen directeur Hogeschool PXL

De argumentatie ten gronde
De complementariteit van het onderzoek aan hogescholen en universiteiten is van vitaal belang. De hogescholen fungeren als economische en maatschappelijke hefboom voor wetenschappelijke kennis, terwijl de universiteiten dienen als fundament voor de maatschappelijke rol van hogescholen. (Mocht de moderator stellen dat onderzoek toch eerder iets voor universiteiten is.) Samen vormen ze een symbiotisch ecosysteem van kenniscreatie en -overdracht naar de praktijk. Ook voedt het praktijkgerichte onderzoek het onderwijs aan de hogescholen. Lesgevers zijn betrokken als onderzoeker of worden in eerste hand geïnformeerd over het onderzoek door hun collega’s. Studenten leren de onderzoeksresultaten kennen in hun lessen of dragen er zelfs aan bij via hun bachelorproef.

De sterke banden tussen hogescholen, lokale overheden, bedrijven en zorginstellingen leiden tot innovatieve projecten die verschillende disciplines overstijgen.

Door ook internationaal onderzoek te omarmen, kunnen hogescholen bijdragen aan de mondiale kennisinfrastructuur en de uitwisseling van kennis en expertise bevorderen. Dit draagt niet alleen bij aan de wetenschappelijke vooruitgang, maar bevordert ook interculturele dialoog en begrip. (Verwacht hier wat tegenwind van extreemrechtse partijen.) Het belang van internationale samenwerking in onderzoek kan niet worden onderschat, aangezien het de sleutel is tot het stimuleren van innovatie en het aanpakken van complexe mondiale uitdagingen. (En nu komt het.) Dus ja … (twee seconden wachten om dan met stevige stem verder te gaan) … die 20 miljoen voor onderzoek voor de Vlaamse hogescholen is meer dan ooit nodig om als hogescholen nog productiever te kunnen bijdragen aan een sterkere productiviteitsgroei in de Vlaamse economie en samenleving. En die groei is wat er echt toe doet voor de creatie van welvaart en welzijn in de veranderende economie en samenleving. Het gaat dan niet over harder of meer werken, maar over slimmer werken, met betere machines, meer praktijkapplicaties van AI, betere duurzame organisaties, meer samenwerking in ecosystemen die transities van digitalisering en klimaatuitdagingen in de praktijk waarmaken.

De uitsmijter
(Nu komt een mogelijke uitsmijter.) Wat velen tot slot mogelijk niet weten, is dat ook de Schools of Arts zijn ingebed in de Vlaamse hogescholen. Hoewel de output van hun artistiek onderzoek verschilt van traditionele academische wetenschapsoutput, zoals publicaties en citaties, is dit onderzoek van onschatbare waarde en moet het op gelijke voet staan met het academisch onderzoek aan universiteiten. Ook dit is van maatschappelijk belang want de cultuursector zet via de kunsten in op verbondenheid in de samenleving, wat gaandeweg vertrouwen in de samenleving opbouwt. En dit vertrouwen is dan weer een hefboom voor ondernemerschap en risiconemen, dynamieken die positief zijn voor de productiviteitsgroei.

Het partijstandpunt
(Nu komt de evidentie.) Een regering die investeert in meer praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, zet in op een sterkere productiviteitsgroei en dus op creatie van duurzame welvaart en welzijn voor éénieder die woont in onze regio.

Geschreven door

Ben Lambrechts Lambrechts
Ben Lambrechts

Gerelateerde artikels

THM WELCOME DAY

De strijd om buitenlands talent is geopend, maar Vlaanderen durft niet in de ring stappen.

24 mei 2024

Met 8 miljoen zullen ze zijn in 2030: internationale studiekiezers die hun opleiding in het buitenland willen verderzetten. Terwijl Vlaamse hogescholen en ondernemingen hen met open armen willen ontvangen, botsen ze echter op al te rigide taaldrempels. Internationaal talent moet je koesteren, niet tegenwerken

Verder lezen
APH GENERIEK 001

De return on investment van hoger onderwijs: meer dan enkel economische winst

30 apr. 2024

Talentontwikkeling aan de hogescholen is de facto investeren in de toekomst van Vlaanderen en Brussel. Steeds meer Belgen halen een diploma hoger onderwijs, zo blijkt uit de Census 2021. Dat is erg goed nieuws, want de ‘return on investment’ van hoger onderwijs is veel meer dan puur economisch.

Verder lezen
EHB_PBA

Is (hoger) onderwijs nog wel onderwerp van de verkiezingen?

22 apr. 2024

De verkiezingsthema’s worden ons de laatste weken in de media en via polls om de oren geslagen. En toch blijft het rond één thema jammergenoeg opvallend stil: het (hoger) onderwijs. Dit moet anders, want elke student op de juiste plaats, geeft Vlaanderen morgen voorsprong.

Verder lezen