Ga verder naar de inhoud

Stop met zoeken, start met vinden: augmented reality in de bouwsector

Op afstand een specialist inschakelen, je weg vinden in een voor jou onbekend gebouw of alle ingewerkte leidingen detecteren, het kan. PXL hogeschool rondde samen met 18 bedrijven waaronder Reynders en Encon een Tetra-onderzoek, ondersteund door Vlaio, af. Ze bekeken hoe augmented reality gebruikt kan worden als communicatietool in de onderhouds- en uitbatingsfase van een gebouw. De efficiëntie en het economisch rendement kan daarmee verhogen.

PXL SPRAAKMAKER 15 02 23 01

Augmented reality is geen nieuwe techniek. Zelfs begin jaren 90 sprak men al over deze mogelijkheid. De tablet, smartphone en AR-bril echter, zijn recenter gelanceerd en bieden mogelijkheden binnen de bouwsector die nog niet gezien zijn.

Een app toont je de weg

Vooral voor het beheer en het onderhoud van een gebouw, kan AR een nuttige informatie- of communicatietool zijn voor de verschillende betrokken partijen. Stel, een technieker ter plaatse staat voor een probleem waar een specialist voor nodig is. Deze expert is niet beschikbaar. En zelfs al zou hij wel beschikbaar zijn, dan is het niet altijd interessant om voor een beperkte interventie een verplaatsing te maken. Via een app kan de specialist op afstand mee kijken en op een interactieve manier aanwijzingen geven. Een andere optie van de AR-bril is dat aan de hand van een vooraf gemaakte scan, te navigeren naar bepaalde plekken in het gebouw: een zekeringkast bijvoorbeeld. De technieker die de brandblusser komt controleren bijvoorbeeld kan snel bij de plek raken waar die hangt. Hij krijgt via de app ook indien nodig extra info binnen, via externe links, instructieve video’s of technische documenten.

Zo’n vooraf gemaakte scan kan ook als digitale laag over de werkelijkheid dienen. Door het gebruik van de smartphone, tablet, AR-bril (zoals de HoloLens) kan je ingewerkte leidingen zien. Handig om bij verbouwingen onnodige schade te voorkomen. QR-codes zijn als digitale triggers dan weer nuttig om bij een onderhoud ter plaatse de juiste documentatie, applicatie of digitale content beschikbaar te stellen.

Bim, bam, Boem

Voor elke euro die tijdens de ontwerpfase aan een gebouw wordt gespendeerd, zal er 20 euro moeten besteed worden aan de effectieve bouw. Aan beheer en onderhoud van datzelfde gebouw zal niet minder dan 60 euro gespendeerd worden. In de bouwsector spreekt men in dat verband wel eens van het BIM-BAM-BOOM-principe. (afbeelding) Hoe meer info je dus tijdens de ontwerpfase verzamelt en opslaat, hoe beter en sneller je later aan het gebouw kan werken. De lagen die over de realiteit gelegd worden, worden het beste gemaakt tijdens het ontwerp. Uiteraard kan het ook achteraf, maar dat is minder evident.

Het onderzoek

Het onderzoeksteam van PXL bracht een aantal bedrijven rond de tafel en startte met een uitgebreide audit. Een profielschets hielp bij het omschrijven van de wensen en de noden. Daarna werden artikels geschreven en praktijkcases opgezet om de kennis bij de juiste partijen te krijgen. De doelstelling was om de kennis binnen de bedrijven te actualiseren, maar ook de sector op een hoger niveau te tillen. Het motto: stop met zoeken, start met vinden. Daarmee doelen ze op het meteen beschikbaar hebben van informatie, opdrachten of oplossingen.

De gezondheids-, educatie- en bouwsector zijn sectoren die deze technieken steeds meer gebruiken.”
Maurits Hagemans
Onderzoeker Smart-ICT / PXL-Green & Tech
PXL SPRAAKMAKER 15 02 23 02

Kennis delen

Onderzoekers die ook les geven, praten met hun studenten meteen over hun ervaringen. Dat is een grote meerwaarde voor de student, maar ook voor de bedrijven waar hij later terecht zal komen. Uit dit soort onderzoek halen verschillende partijen voordeel: de bedrijven die op de eerste lijn staan tijdens het onderzoek, de hele sector, de studenten die de informatie uit eerste hand krijgen en de studenten die in latere jaren volgen en de cases in hun curriculum krijgen.

Spraakmakers overview

Meer van deze spraakmakers?

Smaakt dit artikel naar meer? Is je honger naar kennis niet te stillen? Wil je weten hoe andere onderzoekers en bedrijven hebben samengewerkt om innovatieve ideeën om te zetten naar impactvolle projecten?

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4