Ga verder naar de inhoud

Matchmaking Event: Blikopener versterkt jouw digitaal verhaal

14 september 2021 - 15:00 — 17:00
Online event
Gratis
Organisator: Vlaamse Hogescholenraad - Verso - Groeilabz

Doelstelling: Heb je een innovatief idee voor jouw/een sociale onderneming? Zoek je versterking vanuit de expertise in één van de 13 Vlaamse Hogescholen? Zoek je een sociale onderneming om jouw idee rond digitalisering uit te werken? Samen met Blikopener en de Vlaamse Hogescholenraad organiseren Verso en Groeilabz een matchmaking event via Conversation Starter. Pitch zelf of doe inspiratie op en ervaar hoe samenwerking kan bijdragen tot nieuwe oplossingen.

Doelgroep: ondernemers en ondernemende werknemers in sociale ondernemingen die op zoek zijn naar een geschikte partner in de hogescholen om een innovatief idee rond digitalisering uit te werken. Bij digitalisering denken we aan informatieveiligheid, blended dienstverlening, logistiek 4.0, toekomstverkenning.
Onderzoekers die een geschikte partner in de sociale ondernemingen zoeken om hun projecten vorm te geven.

DIGITALIZERING 01

Op dinsdag 14 september organiseren de Vlaamse Hogescholenraad - Blikopener, Verso en Groeilabz via Conversation Starter een Matchmaking Event.

Er wordt rond vier thema's gewerkt:

Informatieveiligheid: je onderneming wapenen tegen de uitdagingen van informatieveiligheid? Laat je omringen door cyber security experts bij het vormgeven van interventies voor betere informatieveiligheid. Vertrek daarbij vanuit de competenties van jouw organisatie wat betreft het beheren van een (digitaal) gebruikersdossier en het delen van gevoelige documenten met stakeholders. Wat werkt in jullie onderneming goed en hoe kan je dit verder ontwikkelen?

Blended dienstverlening: experimenteer jij met online en offline toepassingen? Kan blended dienstverlening eventuele consultaties en opnames vervangen en soelaas brengen in de problematiek van wachtlijsten? Ontwerp een digitale zorgversterker als tegenhanger van de zorgverstrekker. Hoe ontwikkel je een slim platform? Een app nodig voor iedere dienst of een soepele ervaring via het geprefereerde kanaal van elke gebruiker? Vertrek vanuit jouw idee en breng je project in een stroomversnelling!

Logistiek 4.0: de 4e industriële revolutie vraagt om nieuwe logistieke oplossingen. Gebundeld transport vermijdt (leeg) vrachtwagenvervoer en verkleint de voetafdruk van een sociale onderneming zienderogen. Synchromodaliteit speelt in op wat (minder) dringend is en combineert flexibiliteit met energie-efficiëntie. Slimme maaltijdregistraties gaan verspilling tegen. Deep learning kan ons via talrijke variabelen helpen op vlak van slim voorraadbeheer en andere taken binnen de supplychain.

Toekomstverkenning: voel je aan dat er een aparte benadering nodig is voor technologie die ontwikkeld wordt om in de eerste plaats het welzijn, wellbeing, welvaart te versterken? Doen we de dingen goed, of doen we de goede dingen? Collective wisdom sessies of innovatiesprints, welk format ontwikkelen jullie binnen de onderneming? Detecteer je samen met gebruikers en partnerorganisaties nieuwe noden en opportuniteiten? Hoe speel jij proactief in op trends in de maatschappij?

Je merkt het vast: dit wordt interessant en hier mag je niet op ontbreken! Hier heb je alvast de mogelijkheid om jouw deelname aan te kondigen. Vanaf 1 september kan je je via Conversation Starter dan registreren; je mag hierover dan nog een mail verwachten.

VLAIO 001 labels rechthoek v2

Een aantal praktijkvoorbeelden

VIRTUAL RELIEF

Virtual Relief

Pijnmanagement door gebruik van Virtual Reality. VR kan effectief zijn in de bestrijding van pijn: tijdens de verzorging van brandwonden, een vaccinatieprikje bij kinderen, ... De verklaring voor dit effect ligt grotendeels bij de factor ‘afleiding’. Binnen het project wordt de expertise rond VR en verloskunde gecombineerd.

Lees verder ...
Start2aim

Start 2 AIM

Het Vlaio Tetra project legt de focus op de mogelijkheden van AI gedreven marketing automation om de customer experience te optimaliseren. Een draaiboek wordt aangemaak ten wijd verspreid om de transfer van deze toepassing naar de Vlaamse KMO te bevorderen.

Lees verder ...
BLOCKCHAIN

Blockchain ook voor jouw onderneming?

Blockchain is dé nieuwe technologietrend sinds 2017. Maar wat is blockchain nu exact? Wat kan dit betekenen voor jouw onderneming? We leggen het uit in dit filmpje!

Kijk ...
AI STORAGE

AI Voorraadbeheer

Waar en hoe kan Artificial Intelligence gebruikt worden om specifieke problemen bij de voorraadbeheer op te lossen. Het 'AI by Example' project wil de onzekerheid bij logisitieke bedrijven rond AI verminderen, in eerste instantie binnen de voedingssector.

Lees verder ...
START4 WATER

Starts4Water

Water is leven. En toch hebben we geen duurzame benadering van deze grondstof. In het project zijn er 12 STARTS4Water-residenties die kritisch omgaan met de milieukwesties om water op een meer inclusieve geïntegreerde en duurzame manier te beheren.

Lees verder ...
CHATBOT

Hoe chatbots effectief en succesvol gebruiken in jouw onderneming

Hoe vind je de geschikte chatbots voor jouw onderneming; die met je klanten doelgericht en klantvriendelijk communiceert. Gebruik deze tien stappen om jouw chatbot effectief en succesvol te implementeren.

Lees verder ...
Logisitek poorten vrachtwagens Foto Hannes Egler Unsplash

Privacy Preserving Data sharing (DASH)

Hoe data verrijken en verhandelen met respect voor privacy. De hogescholen bieden via artificiële intelligentie ondersteuning bij het opzetten van samenwerkingen waarbij gevoelige gegevens worden gedeeld en verwerkt. Het project DASH staat in de startblokken. Geïnteressseerde organisaties en ondernemingen kunnen zich nog aanmelden.

Neem contact op ...
FAITH

FAITH

Faciliterende IT bij individuele begeleidingsgesprekken in de jeugdHulp.
In co creatie met het werkveld is de app LifeCity ontwikkeld. Deze digitale tool wordt in de jeugdhulp ingezet om begeleidingsgesprekken te ondersteunen. Alle informatie wordt ook digitaal bijgehouden waardoor geen onnodige herhalingen van moeilijke en emotionele gesprekken moeten gehouden worden. LifeCity heeft na testing ondertussen ook zijn nut bewezen bij andere doelgroepen met welzijns- en zorgnoden.

Lees verder ...
INCLUD IT

INCLUD-IT

Het is geen evidentie om apps, assistive devices, domotica te ontwikkelen en/of aan te passen aan de noden van je doelgroep. Zeker als je geen oneindig budget hiervoor kan uittrekken.

Het lopende project wil exploreren hoe en onder welke vorm en voorwaarden werknemers met IT-vaardigen die momenteel een afstand hebben tot de arbeidsmarkt binnen een kader, aangepast aan hun noden en behoeften, een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van deze producten en diensten op maat van zorgorganisaties.

Lees verder ...
AI BLINDSPOTS

AI Blindspots healthcare

De Blindspots healthcare kaartenset benadert verschillende juridisch-ethische vragen waarmee je best rekening houdt als je AI implementeert. Je kan hiermee de ongewenste impact minimaliseren. Deze kaartenset werd al ingezet voor een toepassing in het ziekenhuis maar heeft de flexibiliteit om ook in een andere context te gebruiken.

Lees verder ...
KYSS

KYSStool, online tool soft skills

Met de KYSS-tool kunnen werkzoekenden, werknemers en studenten aan de hand van een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst het niveau van hun soft skills testen. Coaches krijgen een rapport met de resultaten van hun groep waarmee doelgerichte data-gebaseerde begeleiding mogelijk wordt.

Lees verder ...
AICHATBOT BREATH

AI Chatbot - Breath

Mentaal welzijn is belangrijk voor het succes van je eigen carrière en dat van je werkgever. Deze AI chatbot ondersteunt de ondernemers om via de tool de medewerkers zich bewust te maken van hun stress en hen te helpen om deze te ventileren. De doelgroep zijn micro-ondernemers die geïsoleerd werken en die open-minded zijn voor technologie en het welzijn van hun werknemers en zichzelf.

Lees verder ...
EVENEMENT JPG

Organisatie events en data analyse

Hoe stem je jouw stad of evenement af op burger en maatschappij? Hoe voorspel je de economische impact van evenementen, ... Door middel van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wordt kennis en expertise aangeleverd aan organisaties, federaties en overheden om het leven, vertoeven en werken in steden en gemeenten te verbeteren, zowel voor de bewoners, bezoekers als bedrijven.

Lees verder ...
GEZ GOBABYGO

Go baby Go

Kinderen met een beperkte mobiliteit terug moACbiel maken, dat is the way to go. Dit kan met een gepersonaliseerd en omgebouwd elektrisch wagentje. De aanpassingen gebeuren in overleg met de zorgverleners en zorgtechnologie. Zo is en beweegt het kind opnieuw vrij(er).

Lees verder ...
DEMENTIEHARP

Dementieharp

De dementieharp is een interessant hulpmiddel voor patiënten met dementie. Het speelt in op de zintuigen waardoor nog heldere momenten worden gecrëerd en interactie met de familie of omgeving terug (meer) mogelijk wordt. Ook kinderen en volwassenen met een beperking kunnen gebruik maken van het apparaat. De dementieharp is een co-creatie tussen verschillende disciplines.

Lees verder ...
NEOPARENT APP 02

Neoparent, een app in de schoot van de samenleving

Stel dat je kindje te vroeg geboren wordt, of na de geboorte extra zorgen nodig heeft. Een rollercoaster aan emoties. Stel dat er op dat moment kan gezorgd worden dat jij 24/7 informatie hebt over je baby die op de afdeling intensieve Neonatale Zorgen ligt? Hoe mooi zou dat zijn? Wel...

Lees verder ...
Orthobroker

Orthobroker

De patiënt wordt er beter van. Net als de orthopedist. Het idee van orthopedisch bedrijf Orthobroker om prothesekokers op maat te ontwerpen ipv in 3D te printen is baanbrekend. Dus stapte het Thomas More-onderzoeksteam Mobilab & Care enthousiast mee in dit project.

Lees verder ...
GEZ MYFOODLOG

MyFoodlog

Deze gebruiksvriendelijke applicatie ondersteunt obesitaspatiënten, naast hun consultaties bij de diëtist. Zo is er continue zorg, waarbij zowel de noden van de patiënt als die van de diëtist in kaart zijn gebracht.

Lees verder ...
GEZ DEMENTIE

Zorgtechnologie voor dementie

Ken jij de noden en behoeften van je gebruikers? Want dat is de sleutel bij productontwikkeling. Samen met jou inventariseren we de behoeften van personen met dementie en creëren we een user-centered product dat effectief wordt gebruikt.

Lees verder ...
ART ZORG TECHN

Online hulpverlening

Versterk je sociale onderneming door tools in te zetten: e-mail, chat, zelftests, ... Wij helpen je om alles technisch in orde te brengen en om je medewerkers te leren werken met de beschikbare tools.

Lees verder ...
HOWST SYBERSECURITY

Cybersecurity is geen kost

Benieuwd hoe cyberveilig je onderneming is? Ethische Howest-hackers gaan gratis op zoek naar mogelijke kwetsbaarheden en verbeterpunten.

Lees verder ...
UCLL TECH INFORMATIE

Hapy Hageland app

Een app waarmee inwoners en bezoekers de regio op een digitale manier kunnen leren kennen. De onderzoekers aan de hogescholen stonden in voor de data analyse en klikgedrag van de gebruikers van de app.

Lees verder ...
GNT ZORGENWELZIJN

Communicatie op maat

Zorg op maat vraagt communicatie op maat. Hiervoor bestaan specifieke tools die de hulpvrager ondersteunen en die zich toespitsen op diverse doelgroepen. Er zijn ook tools die helpen bij vroegdetectie. En apps om te connecteren met jongeren.

Lees verder ...
PXL LOGISTIEK

Optimalisering van logistieke processen en magazijninrichting

Maatwerk voor ieder bedrijf met een vertaling van een gedegen behoefteanalyse in een praktijkgerichte oplossing.

Lees verder ...
VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4