Ga verder naar de inhoud

Sterkere internationalisering

‘Niets ontwikkelt intelligentie zoveel als reizen.'

- Emile Zola

Vlhora internationaliseren1

Deze wijze woorden geven aan hoe belangrijk internationalisering is. Hoe ruimer de blik van studenten, hoe rijker hun kennis en vaardigheden. Precies daarom is internationalisering één van de strategische doelen van de Vlaamse hogescholen. Het werkveld is immers internationaal en daar moeten de studenten weldra vlot in gaan functioneren. Maar ook de samenleving vraagt sterkere interculturele competenties.

Het gaat niet alleen om het aantrekken van buitenlands talent en het uitzenden van docenten, onderzoekers en studenten. Internationalisering is ook een mentaliteit. Het wordt pas voelbaar door buitenlandse data, voorbeelden en kennis te vermengen met deze van eigen bodem. Intercultureel en divers.

Actieplan

Uitdagingen

  • studenten klaarstomen voor het internationale werkveld
  • Vlaanderen internationaal op de kaart zetten als studiebestemming voor buitenlandse studenten
  • (h)erkend worden als toonaangevende kennis- en hoger onderwijsinstellingen door stakeholders in binnen- en buitenlandAHS Nepal 6

Doelstellingen

Onbekend, onbemind

We willen Vlaanderen en Brussel nog meer op de kaart zetten als internationale studiebestemming. Relevante anderstalige opleidingen kunnen organiseren, is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

(H)erkenning

We streven naar een internationale samenwerking waarin alle spelers elkaar kunnen versterken. Het is elementair om erkend te worden als toonaangevende organisatie onder de naam Universities of Applied Sciences and Arts.

Concrete acties en voorstellen

Integraal beleid – Een Vlaamse internationaliseringsstrategie lanceren

Mobiliteit –‘Brains on the move’ actualiseren.

Europese financiering – De toegang tot de Europese subsidieprogramma’s verbeteren.

Branding – Vlaanderen en Brussel als studiebestemming op de kaart zetten.

Welkombeleid – Internationale studenten aantrekken en internationale alumni verankeren.

Autonomie – Hogescholen zelf laten beslissen over het Nederlandstalige equivalent voor anderstalige opleidingen.

Gelijk speelveld – Het concurrentienadeel in het aantrekken van buitenlandse studenten, docenten en lectoren wegwerken.