Ga verder naar de inhoud

Toekomstgerichte opleidingen

96,7% van de studenten met een hogeschooldiploma is binnen het jaar al aan het werk.


Vlhora studeren1

Opleiding en arbeidsmarkt gaan immers hand in hand. De markt snakt naar creatieve en professionele profielen. De bacheloropleidingen aan de Vlaamse hogescholen en de masteropleidingen aan de Schools of Arts zijn daar een duidelijk antwoord op.

Het Vlaamse opleidingsaanbod is goed afgestemd op het leven van de toekomst. Toch zijn er nu al professionals nodig, waar nog geen opleidingen voor bestaan. We gaan de uitdaging aan om de evolutie van het werkveld en de samenleving bij te houden.

Actieplan

Uitdagingen

De toekomst wacht niet

Het vraagt teveel tijd om een opleiding op te zetten. De procedures zijn te onduidelijk, onsamenhangend, niet transparant en niet chronologisch. We moeten opleidingen flexibel kunnen programmeren en aanpassen. De tijd tikt.

Liever samenwerken dan tegenwerken

We missen een onafhankelijk orgaan dat objectieve beslissingen neemt. Dat sluit de concurrentie tussen hogescholen meteen uit. We versterken elkaar beter dan te beconcurreren.

Weg met het marktaandeel

De manier van het verdelen van de budgetten beïnvloedt de verstandhouding tussen hogescholen. De concurrentie die ontstaat brengt immers niets positiefs mee. We geloven in een andere verdeling van middelen.EHB_PBA

Doelstellingen

Een flexibel, rationeel en verantwoord opleidingsaanbod voor wie een studie wil kiezen, dat inspeelt op de noden van de arbeidsmarkt en de samenleving. Dat is onze doelstelling.

We streven dus naar een nieuwe manier van opleidingen lanceren en het relevant houden van bestaande opleidingen. We geloven in het bottom-up ontstaan van nieuwe opleidingen.

Concrete acties en voorstellen

  • Samenwerking – Samen analyseren of een nieuwe opleiding interessant is en waar ze in Vlaanderen kan gelanceerd worden
  • Vereenvoudigde procedures - Transparante en behapbare procedures, daar wordt iedereen beter van
  • Onderling overleg – Elke drie jaar de programmatie herbekijken geeft de ruimte om onderling af te stemmen
  • Geen onnodig werk – Is het werkveld op zoek naar specifieke jobs en moet daar een opleiding voor gelanceerd worden, dan kan de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) daarna een Toets Nieuwe Opleiding opstarten.