Ga verder naar de inhoud

Een leven lang leren, op eigen maat en ritme

Loopbanen worden langer. We wisselen vaker van job(inhoud). Willen we een groeiende samenleving met (multi)inzetbare generaties, dan moeten we een leven lang leren. Kennis verdiepen via dag-, avond- en weekendonderwijs, online platformen en flexibele modules. Hogescholen willen ook dertigplussers stimuleren om zich te blijven ontwikkelen − zeker omdat Vlaanderen hierin nog kan groeien, internationaal gezien.

Vlhora studeren2

Actieplan

Uitdagingen

Een flexibel programma
Hogescholen missen vandaag tijd en middelen om een flexibel opleidingsaanbod op maat te organiseren. Om studenten te onderwijzen via digitale platformen, los van tijd en ruimte. Om leerprogramma’s aan te bieden voor elke individuele (werk)student, op eigen maat en ritme. Flexibel, modulair en gericht op specifieke noden. Daarom vragen we een financiering die de business case mogelijk maakt.

Stijgende vraag naar professionele masters
Sommige jobs worden complexer, wat vraagt om professionele verdieping. Daarom willen Vlaamse hogescholen in welbepaalde niches professionele masters opzetten, wanneer het werkveld ernaar vraagt en in samenwerking met andere hogeronderwijsinstellingen.

I Stock 1284425029

Doelstellingen

Een aanbod ontwikkelen van een leven lang leren, met de hogescholen in een regierol.

  • Versterkt aanbod van hybride leren: een combinatie van lessen op de campus, vaardigheidsonderwijs in het werkveld en afstandsleren
  • Flexibele modules op maat van elke (werk)student
  • Professioneel gerichte masters aan hogescholen: verbonden met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, in niches waarom het werkveld vraagt

Concrete acties en voorstellen

  • Uitbouw van micro-degrees: trajecten aanbieden waarbij leerders de tijd, plaats, inhoud en omvang flexibel kiezen − met de hulp van digitale platformen en de werkvloer
  • Combinatie van werken en leren: aangepaste leercentra en sociale maatregelen creëren waardoor werken en leren samen kan gebeuren
  • Vraagfinanciering met een leerrekening: financiële steun voorzien voor de leerders in de vorm van een leerrekening
  • Verdieping door professionele masters: professioneel gerichte masters opzetten als meerwaarde voor specifieke niches en op vraag van het werkveld