Ga verder naar de inhoud

Klimaat, milieu & schone energie

Klimaat, milieu en schone energie zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Terwijl het milieu onze biologische leefomgeving is en het klimaat daar onderdeel van uitmaakt, staat schone energie voor een gigantische maatschappelijke uitdaging.

De 13 Vlaamse hogescholen staan met het aanstormend talent voor de uitdaging om zoveel en zo goed mogelijk onderzoek te verrichten om het werkveld, maar ook onze hele leefomgeving klaar te stomen op een duurzame wereld.

Vlhora milieu

Schone energie wordt opgewekt uit energiebronnen die nooit op geraken zoals waterkracht, windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Deze schone energie is milieuvriendelijk en draagt stukken minder bij aan klimaatopwarming dan grijze energie

Wie A zegt, zegt dus B en omgekeerd. We staan nu voor de uitdaging om een evenwicht te bekomen tussen economische, sociale en milieudoelstellingen. Om een duurzame economie en een duurzame samenleving vorm te geven, zonder de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen te hypothekeren.

Samenwerken hoe gaat dat dan? Wil je het eens van een ander horen?

Bedrijven en organisaties nemen contact op met Vlaamse hogescholen om onderzoeksopdrachten uit te voeren. Deze leveren hen onafhankelijke resultaten op. Deze resultaten kunnen zij op hun beurt inzetten om producten of productieprocessen te ontwikkelen of te verbeteren. En hun klanten te helpen.

Thomas More onderzocht voor Jaga een aantal koelingsvraagstukken en Vives Hogeschool ontwikkelde een oplossing om de data van de slimme energiemeter toe te passen in systemen zoals domotica.


Slimmer omgaan met water en energie(bronnen) zijn belangrijke uitdagingen voor een klimaatneutrale toekomst. Onze onderzoekers geven antwoorden op vragen als ‘hoe kunnen we energie efficiënter opwekken, (her)gebruiken en transporteren, zonder het milieu - en dus ook het klimaat - extra te belasten?’

De nadruk ligt hierbij op duurzame energie, voornamelijk thermische en elektrische, en valorisatie van afvalstromen zoals water en biomassa. Naast innovaties in energie, is ook expertise nodig in automatisatie en big data om slimme systemen en netwerken te sturen.

Van weggooien (lineair) naar hergebruiken (circulair)

We leven al jaren volgens het lineaire ‘Take, Make, Dispose’-model, wat zich vertaalt in minder natuurlijke grondstoffen en meer afvalstromen. Dat moet anders, met een circulair economisch model waarbij je grondstoffen hergebruikt en producten aanbiedt als diensten - denk aan autodelen, waar je betaalt voor de rit en niet voor de auto. Producten die zo lang mogelijk meegaan, wat andere eisen stelt aan design: van herbruikbare grondstoffen en slimme ontwerpen tot experts in onderhoud, herstelling en recyclage.

Ook kmo’s kunnen bijdragen aan de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties, door te evolueren naar een duurzame circulaire vorm van ondernemen. Bewust ecologische keuzes maken wordt steeds belangrijker in de bedrijfswereld. Winst, of ‘Profit’, blijft een streefdoel maar daarnaast spelen ook ‘People’ en ‘Planet’ mee (de ‘triple P’). Duurzaam en succesvol ondernemen versterken elkaar.

Naast economische waarde streven bedrijven ook naar een positieve impact op milieu en maatschappij. Reik uit naar onze experts als je hiervoor hulp wil.

Afvalstromen en data optimaal gebruiken

Een positievere impact op het milieu is ook wat de chemiesector wil. Zo veel mogelijk grondstoffen omzetten met zo weinig mogelijk energie, dat is het doel. Net als afvalstromen reduceren of valoriseren. Onze onderzoekers ontwikkelden efficiënte extractieprocessen waarmee je duurzaam (nieuwe) chemicaliën recupereert uit biomassa (zoals hout, algen of insecten) en nevenstromen (zoals groenten- of fruitafval) - zo krijg je groene alternatieven voor kunst- en brandstoffen, smeermiddelen en solventen. Die innovatieve methoden worden ook gebruikt om afvalstromen te zuiveren en energie te recupereren. Vaak in combinatie met expertise in big data, artificial intelligence en deep learning om alle processen te optimaliseren. Ook daarin hebben de hogescholen veel ervaring.

Data zijn niet meer weg te denken uit ons leven.
Data zijn de brandstof voor ICT en energietechnologie. Hoe datagedreven is jouw organisatie? Is jouw data klaar voor de toekomst? En gebruik je jouw data om systemen optimaal te laten (samen)werken? Onze experten helpen jou hierbij.

BATTERIES

Hernieuwbare energie produceren en opslaan

Hernieuwbare energie efficiënt produceren, opslaan en transporteren. Ook dat is belangrijk voor een klimaat) neutrale toekomst. De nadruk ligt hierbij vooral op elektrische (zoals zonnepanelen, batterijen en smart grid-systemen) en thermische energie (zoals natuurlijke koudemiddelen en warmtepompen). Schone energie dus, opgewekt uit energiebronnen die nooit opraken - bijvoorbeeld zonne- en windenergie, waterkracht en aardwarmte.

Heb je een energievraagstuk? Onze experten gaan ermee aan de slag: van innovatieve energieproductie en hernieuwbare energie tot slimme energienetten en smart energy management, maar ook big dataverwerking, groen energiebeleid of haalbaarheid.

MILEIUVRIENDELIJK BOUWEN

Milieuvriendelijker bouwen en rijden

Een belangrijke sector om aan te pakken voor een klimaatneutrale toekomst, is de bouw. Dankzij nieuwe technologieën en slimme werkwijzen verloopt bouwen steeds efficiënter. Al komt er heel wat kijken bij energie-rationeel en duurzaam bouwen: van ecologische materialen en groentoepassingen tot duurzame koelsystemen en energieperformante installaties. De hogescholen hebben al die kennis en ervaring onder hun dak. Onze experten krijgen vaak vragen over de keuze, installatie en afstelling van nieuwe technologieën zoals autonome en slimme energiesystemen, warmtepompen en zonnepanelen. Want door alles goed op elkaar af te stemmen, optimaliseer je de duurzaamheid. Het off-grid domoticahuis in Gent is daar een levensecht voorbeeld van, met zonnepanelen voor energieproductie en een thuisbatterij voor energieopslag.

ELECTRISCH RIJDEN

Of we in de toekomst gevaloriseerd afvalwater drinken is nog een vraag. Of voertuigen in de toekomst minder benzine drinken niet meer. De evoluties in elektrische, waterstof en autonome voertuigen gaan hard. De impact van mobiliteit op het milieu moet dan ook dalen. Dat kan door files en uitstoot te beperken, maar ook door alternatieve modellen aan te bieden zoals autodelen. Je kan bij de hogescholen terecht voor tests, prototypes en advies, maar ook voor sensibilisatie, marketing en industriële netwerken.

CONVERSATIE 01

Stel ons ook jouw innovatievraag!

De experten aan de Vlaamse hogescholen buigen zich dagelijks over vragen zoals: ‘Hoe stemmen we vraag en aanbod van hernieuwbare energievormen op elkaar af? Hoe voorkomen we blackouts en opwarming van de aarde? Wat met extreme wateroverlast en droogte? Wordt afvalwater een drinkbron?’

Je merkt het vast: de expertise van de hogescholen reikt verder dan nieuwe technologieën, producten en processen voor schone energie. Wil ook jij doorgroeien naar een duurzame onderneming? Iemand die technologische evoluties vertaalt naar oplossingen voor jouw organisatie? Zoek je hulp bij databeveiliging of meer?

9 expertise domeinen 02 01 01

Negen expertisedomeinen

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is de motor achter innovatie. De kennis en expertise opgedaan tijdens dit onderzoek is immers onmiddellijk inzetbaar in de praktijk. We onderscheiden 9 expertisedomeienen die parallell lopen met de SDG's.