Ga verder naar de inhoud

Innovatieve Interprofessionele Samenwerking in eerstelijnszorgpraktijken: hefbomen op maat

Hoe kunnen ondernemingen en multidisciplinaire eerstelijnszorgpraktijken de zorgprofessionals leiden naar innovatieve samenwerkingen door middel van efficiënte onboarding, taakherschikking en geïntegreerde samenwerking, opdat zowel de zorgprofessionals meer kwaliteit van werk en hun patiënten meer kwaliteit van zorg ervaren? Dat is de kernvraag van een nieuw projectvoorstel van Arteveldehogeschool.

Een ontoegankelijk, ontoereikend dossier, het ontbreken van software die protocollair werken vereenvoudigd, onboarden ... klinkt als jullie expertise? Geef je op als werkveldpartner.

TETRA24 ART ISSWEL

In een complex proces heb je niet altijd vat op alle factoren en zijn er onvoorspelbaarheden in de zorg. Factoren buiten de invloedsfeer van de ELPZ wijzigen is een must. De tijd om hierop te wachten, is er niet langer.

Het is daarom 'key' om in te zetten op die factoren waar je wel vat op hebt. Weten welke factoren dit zijn en hoe je wegblijft uit de chaos, vraagt om de nodige oplossingen. Heel wat ELPZ experimenteren vandaag al met taakherschikking. Dit met duidelijke winsten. Zo toont onderzoek aan dat de samenwerking met een VPK in huisartsenpraktijk een meerwaarde kent voor de patiënt (verhoogde patiënten tevredenheid, verbeterde klinische uitkomsten), én de kwaliteit van zorg (meer populatiegerichte interventies, verbeterde toegankelijkheid van de praktijk) als voor de zorgprofessional (stressreductie bij huisarts en verpleegkundige).

Binnen de muren van de praktijk liggen nog kansen voor verbetering. Momenteel zoekt elke praktijk vaak op zichzelf en botst daarbij (onbewust) op dezelfde moeilijkheden. Denk aan een informatiedoorstroming door een toegankelijk patiëntendossier voor iedereen in het team en dat samenwerken mogelijk maakt (vb. inputten verpleegdiagnosen). Software die het opmaken van protocollen automatiseert (vb. evidence based informatie koppelen) en tegelijk op maat uitwerkt (vb. taken verdelen). Een screeningstool die helder maakt welke hefbomen in orde zijn en welke drempels aan te pakken. Dit resulteert soms in het belemmeren van het proces van taakherschikking en het onderbenutting van de mogelijkheden van de samenwerking tot zelfs het vroegtijdig stoppen ervan.


Contact

Sylvie Ackaert
Arteveldehogeschool

Mogelijke activiteiten tijdens de uitvoerin

Studie naar implementatievoorwaarden

 • Kennisverspreiding naar de leden van de gebruikersgroep en particpanten studie implementatievoorwaarden.
 • Co-creatief ontwerpen en testen van het screeningsintrument IPS en technologische tools ter optimalisatie van het onboardingsproces en taakherschikking door middel van proeftuinen in ELZP.

Demonstreren van de economsiche en maatschappelijk impact.

Verspreiden van kennis: implementatie naar ruimere groep innovatiecurve

Verwachtingen van het projectresultaat

 • Een screeningstool hefbomen en drempels IPS voor ELZP opdat awareness en ondersteuning op maat mogelijk is.
 • Aanpassingen bestaande software pakketten voor ELZP zodat IPS mogelijk is. Toegang, protocollair werken, taken toewijzen.
 • Loonberekeningstool voor ELZP
 • Onboardingsondersteuning ELZP: technologische ondersteuning opmaak en automatiseren opmaken en verspreiden van een vacature, taakomschrijving uitwerken op maat van de praktijk en team, visievorming gedragen door de teamleden, HR-proces automatiseren (planning,- functioneringsgesprek-, evaluatiegesprek).

Profiel van de begeleidingscommissie

 • HR-sector: vorming en ondersteuning onboardingproces.
 • Software-ontwikkelaars patiëntendossier
 • Software-ontwikkelaars agendasystemen ELZP
 • Coaches organisatie-verandering
 • Beroepsfederaties
 • Accountants
 • ELZP die opstarten met taakherschikking (vb. huisarts die samenwerkt met verpleegkundige).
 • Interimsector
Wil jij graag een rol opnemen in één of meerdere beoordelingscommisies?

Wil jij graag een rol opnemen in één of meerdere beoordelingscommisies?

Bezorg ons dan jouw contactgegevens. Ria Bollen, projectcoördinator Blikopener aan de Vlaamse Hogescholenraad, neemt dan persoonlijk contact met jou op.

GEZONDHEIDSZORG Gezonheidszorg

Benieuwd
naar andere
TETRA-projectideeën?

Vanzelfsprekend is dit niet het enige projectidee. Misschien zijn er tussen de verschillende voorstellen wel andere die meer, of beter, aansluiten bij de werkgebieden van jouw onderneming of organisatie.

Expertisedomeinen

Dit projectidee is gelinkt aan volgende expertisedomeinen:

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4