Ga verder naar de inhoud

Spreken bespreekbaar maken

De Vlaamse werkvloer heeft te kampen met een welzijnskloof en welzijnstaboe. De werkgevers denken het dat het goed gaat met hun werknemers en dat ze bij hen terecht kunnen met mentale problemen terwijl werknemers aangeven dat het niet goed met hen gaat en dat ze niet het gevoel hebben dat ze hiermee terecht kunnen bij de leidinggevenden.

TETRA24 UCL SPREKEN

Een grote groep van de ondervraagden - 78% - geeft in de nationale studie 2023 naar welzijn op het werk aan dat ze moeilijkheden ondervinden om over mentale problemen te spreken. Het (zelf)stigma rond mentaal welzijn blijft bestaan. Een deel van de mensen die te kampen heeft met mentale problemen geeft aan te maken te krijgen met stigmatisering waardoor ze er eerder niet over vertellen en al zeker niet op de werkvloer.

Cijfers geven ook weer dat er de laatste 2 a 3 jaar een dalende trend is in aandacht voor mentaal welzijn op het werk. Er wordt bijvoorbeeld minder vorming en opleiding voorzien, minder voorlichting gegeven, er worden minder aanspreekpunten geteld voor mensen met mentale uitdagingen, ... Een (poging) tot zelfdoding is de laatste jaren de belangrijkste oorzaak van een aanmelding bij een Employee Assistance Program, voordien was agressie de belangrijkste aanmeldingsreden. Zich niet goed op het werk voelen leidt tot werkverzuim. SD Worx constateerde de afgelopen tien jaar een zo goed als constante stijging in het kort en middellang ziekteverzuim, we zitten op een recordniveau wat het ziekteverzuim betreft. De OESO raamt de kosten van mentale aandoeningen in ons land op ruim 22 miljard euro per jaar.


Contact

Ilse Ackermans
UC Leuven-Limburg

Mogelijke activiteiten tijdens de uitvoering
Het project wordt uitgevoerd aan de hand van 'living labs' die in samenspraak met de begeleidingscommissie bepaald en opgezet worden binnen bedrijfscontexten.

Verwachtingen van het projectresultaat

 • Overzichtsrapport van wetenschappelijke - en praktijkgerichte good practices die zich specifiek richten op het spreken over problemen met de geestelijke gezondheid op de werkvloer.
 • Een praktische handleiding om deze best practices die zich specifiek richten op het spreken over problemen met de geestelijke gezondheid op de werkvloer te implementeren.
 • (Online) Tools ter ondersteuning van implementaties van good practices
 • Handvaten voor externe dienstverleners voor het opzetten van coachingen
 • trainingsprogramma's in KMO's en zorgorganisaties
 • Samenwerking en inkanting in onderwijs (professionele bachelor human
 • resource management, professionele bachelor bedrijfsmanagement)

Profiel van de begeleidingscommissie

 • Diensten voor preventie en bescherming op het werk
 • Organisaties met een psychologische begeleidingsdienst voor bedrijven en personeel (EAP, Employee Assistance Program)
 • Organisaties die ondersteunende diensten aanbieden binnen
 • HRM-domeinen Vlaamse KMO's en zorgorganisaties
Wil jij graag een rol opnemen in één of meerdere beoordelingscommisies?

Wil jij graag een rol opnemen in één of meerdere beoordelingscommisies?

Bezorg ons dan jouw contactgegevens. Ria Bollen, projectcoördinator Blikopener aan de Vlaamse Hogescholenraad, neemt dan persoonlijk contact met jou op.

GEZONDHEIDSZORG Gezonheidszorg

Benieuwd
naar andere
TETRA-projectideeën?

Vanzelfsprekend is dit niet het enige projectidee. Misschien zijn er tussen de verschillende voorstellen wel andere die meer, of beter, aansluiten bij de werkgebieden van jouw onderneming of organisatie.

Expertisedomeinen

Dit projectidee is gelinkt aan volgende expertisedomeinen:

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4