Ga verder naar de inhoud

Waterstofconversiekit voor heavy duty toepassingen

De hedendaagse uitdagingen in zwaar transport vereisen innovatieve oplossingen die zowel schoon als efficiënt zijn. Traditionele batterijtechnologie stuit echter op onoverkomelijke obstakels in deze sector. In antwoord hierop bieden waterstofverbrandingsmotoren een veelbelovende weg naar duurzaamheid.

Ons project introduceert een geavanceerde conversiekit naar waterstof specifiek ontworpen voor heavy-duty toepassingen. Hiermee worden krachtige machines moeiteloos getransformeerd naar schone, efficiënte technologieën.

TETRA 24 VIS

De heavy-duty sector staat voor aanzienlijke uitdagingen in termen van verduurzaming, vooral voor machines zoals vorkheftrucks, grondverzetmachines, landbouw- en bouwmachines, ... Deze kunnen niet eenvoudig worden geëlektrificeerd.
Waterstof dient als een praktisch alternatief voor situaties waar elektrische aandrijvingen, met name bij zware machines, tekortschieten in vermogen vanwege de noodzaak van te veel batterijen. Bovendien ondervinden elektrische aandrijvingen logistieke problemen, zoals langere laadtijden, wat de efficiëntie en productiviteit van de machines kan beïnvloeden. Waterstofverbrandingsmotoren bieden een oplossing, vooral doordat bestaande motoren eenvoudig kunnen worden aangepast via retrofitting.
Dit is met name waardevol voor off-road machines die vaak ontworpen zijn voor langdurig gebruik, waardoor het vervangen van de gehele motor of machine niet altijd praktisch of economisch is.

Contact

Neem contact op met
Steven De Tollenaere

VIVES Hogeschool

Mogelijke activiteiten tijdens de uitvoering
Fysieke ombouw van een conventionele motor naar een waterstofverbrandingsmotor. Ontwerpen en implementeren van een communicatiesysteem voor sensoren en actuatoren.
Ontwikkelen van software voor de controller om CO2-reductie teoptimaliseren bij wisselende belasting.
Uitvoeren van een testcase met de ombouwkit in een bestaande situatie.

Verwachtingen van het projectresultaat
Gebruiksvriendelijke ombouwkit om waarmee conventionele motoren snel en eenvoudig kunnen worden omgezet naar waterstofaandrijving. Communicatiesoftware die het mogelijk maakt om op een gestructureerde wijze informatie uit te lezen van de aanwezige sensoren en actuatoren. Aansturingssoftware die de regeling van waterstof- en dieseltoevoeging beheert, gericht op het bereiken van maximale CO2-reductie. Evaluatie van de kit om de effectiviteit en prestaties te beoordelen, waarbij de resultaten worden gebruikt om de kit verder te optimaliseren.

Profiel van de begeleidingscommissie

  • Innoverende bedrijven uit de heavy duty sector, clusterorganisaties met betrekking tot de off-road en heavy duty sector en kennisinstellingen die ervaring hebben met waterstoftechnologie
  • Onderzoeksinstituten
Wil jij graag een rol opnemen in één of meerdere beoordelingscommisies?

Wil jij graag een rol opnemen in één of meerdere beoordelingscommisies?

Bezorg ons dan jouw contactgegevens. Ria Bollen, projectcoördinator Blikopener aan de Vlaamse Hogescholenraad, neemt dan persoonlijk contact met jou op.

Vlhora milieu

Benieuwd
naar andere
TETRA-projectideeën?

Vanzelfsprekend is dit niet het enige projectidee. Misschien zijn er tussen de verschillende voorstellen wel andere die meer, of beter, aansluiten bij de werkgebieden van jouw onderneming of organisatie.

Expertisedomeinen

Dit projectidee is gelinkt aan volgende expertisedomeinen:

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4