Ga verder naar de inhoud
Nieuws

De dalende Belgische bijdrage tot ontwikkelingssamenwerking.

In schril contrast met de urgente nood om globale uitdagingen aan te pakken.

7 okt. 2022

In 2021 daalde de Belgische Bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking naar 0,46% van het BNP. België duikt zo onder het Europees gemiddelde van 0,49% en staat almaar verder af van de internationale doelstelling om 0,7% van het BNP te besteden aan ontwikkelingssamenwerking.

Deze dalende trend staat in schril contrast met de urgente nood aan internationale samenwerking om globale uitdagingen aan te pakken. De impact van de klimaatverandering laat zich hard voelen in het Globale Zuiden.

De klimaatcrisis leidt er tot een toename van het aantal conflicten en een steeds heviger strijd voor natuurlijke hulpbronnen. Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en mensenrechtenschendingen is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld.

De vluchtelingen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne zijn daarbij nog niet meegeteld. Sinds 2020 zijn meer dan 200 miljoen mensen ondervoed geraakt. Voor het eerst in twee decennia stijgt extreme armoede opnieuw.

De aanzwellende stromen van migranten en vluchtelingen leiden in het Globale Zuiden tot grote problemen in de vorm van brain drain en verpaupering: de allerarmsten hebben niet de mogelijkheid om te vluchten.

Het is dus een grote vergissing om anno 2022 te denken dat we op onszelf kunnen terugplooien. Heel wat uitdagingen zijn globaal en enkel via internationale samenwerking op te lossen.


Positieve impact van ontwikkelingssamenwerking is heel fragiel, zeker in deze onzekere en volatiele tijden. Daarom is er nood aan blijvende steun om geboekte vooruitgang te verduurzamen.

Hoe langer we wachten met stevige investeringen of hoe onzekerder deze zijn, hoe groter en complexer mondiale problemen allicht worden. Zodra ze onbeheersbaar groot worden, zal zelfs 0.7% niet volstaan.

Bovendien moeten we rekening houden met de huidige realiteit van geopolitieke polarisering door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis en de bedreiging voor de democratie die hiermee gepaard gaat. Problemen zijn globaal, oplossingen zijn dat ook.

Wij rekenen op de Belgische beleidsmakers om in de huidige begrotingsdiscussies effectief globaal en inclusief te denken en handelen en om niemand in de steek te laten, ook in tijden waarin budgetten op alle niveaus onder druk staan.

De Vlaamse rectoren en de Vlaamse Hogescholenraad zijn overtuigd van de noodzaak om het Europese gemiddelde van 0,49% als absoluut minimum voor investering in ontwikkelingssamenwerking te garanderen, met 0,7% als ultieme ambitie.

Internationale solidariteit is nu meer dan ooit nodig. VLIR-UOS is het platform waar het Vlaams hoger onderwijs samenwerkt voor duurzame ontwikkeling.

Gerelateerde artikels

THM WELCOME DAY

De strijd om buitenlands talent is geopend, maar Vlaanderen durft niet in de ring stappen.

24 mei 2024

Met 8 miljoen zullen ze zijn in 2030: internationale studiekiezers die hun opleiding in het buitenland willen verderzetten. Terwijl Vlaamse hogescholen en ondernemingen hen met open armen willen ontvangen, botsen ze echter op al te rigide taaldrempels. Internationaal talent moet je koesteren, niet tegenwerken

Verder lezen
AMA ONBOARD 22

Maritieme opleidingen: uitblinken, verbinding met het werkveld en wereldwijde impact.

26 okt. 2023

Net als de School of Arts, bevindt de Antwerp Maritime Academy, zich enigszins aan de zijlijn van de grotere professionele bacheloropleidingen en biedt ze academische masters aan. Maar het belangrijkste is dat ze perfect gepositioneerd zijn op het kruispunt van professionalisme, industrie-connecties en globalisering.

Verder lezen
VLUHR EIAE BREURS FIETS

Met de fiets naar EAIE in Ahoy, Rotterdam

25 sep. 2023

Met de 102km lange fietstocht wil VLUHR extra visibiliteit genereren voor haar deelname aan het European Association for International Education congres en de inspanningen die het Vlaams hoger onderwijs levert om internationaal op de kaart te staan.

Verder lezen