Ga verder naar de inhoud
Nieuws

De dalende Belgische bijdrage tot ontwikkelingssamenwerking.

In schril contrast met de urgente nood om globale uitdagingen aan te pakken.

7 okt. 2022

In 2021 daalde de Belgische Bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking naar 0,46% van het BNP. België duikt zo onder het Europees gemiddelde van 0,49% en staat almaar verder af van de internationale doelstelling om 0,7% van het BNP te besteden aan ontwikkelingssamenwerking.

Deze dalende trend staat in schril contrast met de urgente nood aan internationale samenwerking om globale uitdagingen aan te pakken. De impact van de klimaatverandering laat zich hard voelen in het Globale Zuiden.

De klimaatcrisis leidt er tot een toename van het aantal conflicten en een steeds heviger strijd voor natuurlijke hulpbronnen. Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en mensenrechtenschendingen is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld.

De vluchtelingen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne zijn daarbij nog niet meegeteld. Sinds 2020 zijn meer dan 200 miljoen mensen ondervoed geraakt. Voor het eerst in twee decennia stijgt extreme armoede opnieuw.

De aanzwellende stromen van migranten en vluchtelingen leiden in het Globale Zuiden tot grote problemen in de vorm van brain drain en verpaupering: de allerarmsten hebben niet de mogelijkheid om te vluchten.

Het is dus een grote vergissing om anno 2022 te denken dat we op onszelf kunnen terugplooien. Heel wat uitdagingen zijn globaal en enkel via internationale samenwerking op te lossen.


Positieve impact van ontwikkelingssamenwerking is heel fragiel, zeker in deze onzekere en volatiele tijden. Daarom is er nood aan blijvende steun om geboekte vooruitgang te verduurzamen.

Hoe langer we wachten met stevige investeringen of hoe onzekerder deze zijn, hoe groter en complexer mondiale problemen allicht worden. Zodra ze onbeheersbaar groot worden, zal zelfs 0.7% niet volstaan.

Bovendien moeten we rekening houden met de huidige realiteit van geopolitieke polarisering door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis en de bedreiging voor de democratie die hiermee gepaard gaat. Problemen zijn globaal, oplossingen zijn dat ook.

Wij rekenen op de Belgische beleidsmakers om in de huidige begrotingsdiscussies effectief globaal en inclusief te denken en handelen en om niemand in de steek te laten, ook in tijden waarin budgetten op alle niveaus onder druk staan.

De Vlaamse rectoren en de Vlaamse Hogescholenraad zijn overtuigd van de noodzaak om het Europese gemiddelde van 0,49% als absoluut minimum voor investering in ontwikkelingssamenwerking te garanderen, met 0,7% als ultieme ambitie.

Internationale solidariteit is nu meer dan ooit nodig. VLIR-UOS is het platform waar het Vlaams hoger onderwijs samenwerkt voor duurzame ontwikkeling.

Gerelateerde artikels

WST INTERNATIONALISEREN

Talent voor morgen heeft nood aan een bredere kijk op de wereld

28 jun. 2023

“Our world is flat”. Tot die vaststelling kwam Thomas L. Friedman in 2005. Uiteraard bekeerde hij zich niet tot de middeleeuwse opvatting dat de aarde een platte schijf was, wel analyseerde hij globalisering als een 'level playing field'.

Verder lezen
GMAWARD21

Global Minds Award 2021

22 okt. 2021

Odisee opleiding voedings- en dieetkunde van de Odisee hogeschool wint Global Minds Award 2021 met het project: "chronische ondervoeding vermijden tijdens de eerste duizend dagen van het leven".

Verder lezen