Ga verder naar de inhoud
Nieuws

Elk talent op zijn plek

dé ambitie van de Vlaamse hogescholen

4 jan. 2023

Met ingang van 2023 start de Vlaamse Hogescholenraad met een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Traditioneel wordt er elke twee jaar een nieuwe voorzitter gekozen.
Koen Goethals, algemeen directeur van HOGENT die de raad de afgelopen twee jaar met een ambitie van verbinden en samenwerken leidde, geeft de voorzittershamer door aan Marc Vandewalle, algemeen directeur van Hogeschool UCLL.

UCL MARC VANDEWALLE

Op 1 januari 2023 startte het tweejarige mandaat van Marc Vandewalle, samen met ondervoorzitter Pascale De Groote, algemeen directeur van AP Hogeschool Antwerpen.

Tijdens hun mandaatsperiode vinden ook de verkiezingen 2024 plaats voor een volgende Vlaamse regering. Marc is dan ook heel duidelijk: “In onderlinge samenwerking met alle hogescholen, maar ook in samenwerking met studenten en universiteiten, het belang van hoger opgeleiden aan onze hogescholen voor de samenleving en de economie, blijven verdedigen bij politici en onze stakeholders, dat is onze kernopdracht.

Met deze maatschappelijke ambitie zal een adequate financiering met zo weinig mogelijk planlasten zeker ook op de agenda blijven.

Ik wil een lans breken voor een beleidsaanpak waarbij elk talent in het hoger onderwijs op zijn plek valt."

UCL MARC VANDEWALLE SQ
Marc Vandewalle
voorzitter Vlaamse Hogescholenraad

Marc Vandewalle is bijna zeven jaar algemeen directeur van Hogeschool UCLL en was tot 2016 secretaris-generaal van de Vlaamse Hogescholenraad. Opvallend is ook dat hij de eerste voorzitter wordt in het 25-jarige bestaan van de raad, die eerder ook de functie van secretaris-generaal bekleedde.

Pascale De Groote die nu voor de komende twee jaar de taak opneemt als ondervoorzitter, is naast het feit dat zij reeds tien jaar algemeen directeur is van AP Hogeschool Antwerpen ook hoofd geweest van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Hierdoor kent ze als geen ander de uitdagingen voor de kunstopleidingen in Vlaanderen. En als gewezen voorzitter van de werkgroep studentenvoorzieningen, kent ze de bekommernissen van de studenten. Ook de werking van de Vlaamse Hogescholenraad is haar niet vreemd, ze was in 2016 en 2017 voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad.

Koen Goethals op zijn beurt kan terugblikken op een erg succesvolle periode als voorzitter. Samenwerking tussen de hogescholen om een nieuw model voor de programmatie uit te tekenen, een nieuw Global Minds vijfjarenprogramma, enorme inspanningen in de lerarenopleidingen met Voorsprongfondsprojecten en de opstart van starttoetsen met afspraken rond bindende remediëring, maar ook heel wat O&I-projecten van kennisdiffusie en de ontwikkeling van een gemeenschappelijk digitaal open scienceplatform, ... het zijn de meest in het oog springende resultaten. En het inspiratiecongres #eenwitblad in september 2022 was een heel belangrijke stap in de ontwikkeling van een gedragen visie over de toekomst van de hogescholen in Vlaanderen.

De Vlaamse Hogescholenraad wenst jou een jaar met ambitie en professionele voldoening. Een jaar vol geluk en in een goede gezondheid."

Gerelateerde artikels

LEVEN LANG LEREN

Van sprintkampioen tot tienkamper

25 mei 2023

Eens aan het werk blijkt de Vlaming immers niet meer zo geneigd om nog bij te leren. Nochtans, de wereld evolueert sneller en we werken langer dan vroeger. De nood om kennis en vaardigheden regelmatig een update te geven, is nooit zo groot geweest.

Verder lezen
GRADUATEN

Leren van, met en in het werkveld

2 mei 2023

De hogescholen waren al een belangrijke toegangspoort tot het hoger onderwijs. Met de graduaten zetten ze die poort nog een flink stuk wijder open en verlagen ze de drempel voor een nieuw studentenpubliek, vaak uit kansengroepen, dat vroeger niet of veel moeizamer de weg vond.

Verder lezen
Kunstopleidingen

Geef kunstopleidingen aan de Vlaamse hogescholen meer én de juiste beleidsaandacht.

21 apr. 2023

Creatief talent is het waard! In sociaal-economisch barre tijden, of die nu het gevolg zijn van een pandemie of van oplopende geopolitieke spanningen, hebben kunstenaars het niet gemakkelijk. Hoe moeten we omgaan met jonge mensen die kiezen voor een levensloopbaan in de kunsten en hoe kunnen we hen daarbij helpen? Maar ook: hoe laten wij ons helpen door hén?

Verder lezen