Ga verder naar de inhoud
Nieuws

Elk talent op zijn plek

dé ambitie van de Vlaamse hogescholen

4 jan. 2023

Met ingang van 2023 start de Vlaamse Hogescholenraad met een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Traditioneel wordt er elke twee jaar een nieuwe voorzitter gekozen.
Koen Goethals, algemeen directeur van HOGENT die de raad de afgelopen twee jaar met een ambitie van verbinden en samenwerken leidde, geeft de voorzittershamer door aan Marc Vandewalle, algemeen directeur van Hogeschool UCLL.

UCL MARC VANDEWALLE

Op 1 januari 2023 startte het tweejarige mandaat van Marc Vandewalle, samen met ondervoorzitter Pascale De Groote, algemeen directeur van AP Hogeschool Antwerpen.

Tijdens hun mandaatsperiode vinden ook de verkiezingen 2024 plaats voor een volgende Vlaamse regering. Marc is dan ook heel duidelijk: “In onderlinge samenwerking met alle hogescholen, maar ook in samenwerking met studenten en universiteiten, het belang van hoger opgeleiden aan onze hogescholen voor de samenleving en de economie, blijven verdedigen bij politici en onze stakeholders, dat is onze kernopdracht.

Met deze maatschappelijke ambitie zal een adequate financiering met zo weinig mogelijk planlasten zeker ook op de agenda blijven.

Ik wil een lans breken voor een beleidsaanpak waarbij elk talent in het hoger onderwijs op zijn plek valt."

UCL MARC VANDEWALLE SQ
Marc Vandewalle
voorzitter Vlaamse Hogescholenraad

Marc Vandewalle is bijna zeven jaar algemeen directeur van Hogeschool UCLL en was tot 2016 secretaris-generaal van de Vlaamse Hogescholenraad. Opvallend is ook dat hij de eerste voorzitter wordt in het 25-jarige bestaan van de raad, die eerder ook de functie van secretaris-generaal bekleedde.

Pascale De Groote die nu voor de komende twee jaar de taak opneemt als ondervoorzitter, is naast het feit dat zij reeds tien jaar algemeen directeur is van AP Hogeschool Antwerpen ook hoofd geweest van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Hierdoor kent ze als geen ander de uitdagingen voor de kunstopleidingen in Vlaanderen. En als gewezen voorzitter van de werkgroep studentenvoorzieningen, kent ze de bekommernissen van de studenten. Ook de werking van de Vlaamse Hogescholenraad is haar niet vreemd, ze was in 2016 en 2017 voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad.

Koen Goethals op zijn beurt kan terugblikken op een erg succesvolle periode als voorzitter. Samenwerking tussen de hogescholen om een nieuw model voor de programmatie uit te tekenen, een nieuw Global Minds vijfjarenprogramma, enorme inspanningen in de lerarenopleidingen met Voorsprongfondsprojecten en de opstart van starttoetsen met afspraken rond bindende remediëring, maar ook heel wat O&I-projecten van kennisdiffusie en de ontwikkeling van een gemeenschappelijk digitaal open scienceplatform, ... het zijn de meest in het oog springende resultaten. En het inspiratiecongres #eenwitblad in september 2022 was een heel belangrijke stap in de ontwikkeling van een gedragen visie over de toekomst van de hogescholen in Vlaanderen.

De Vlaamse Hogescholenraad wenst jou een jaar met ambitie en professionele voldoening. Een jaar vol geluk en in een goede gezondheid."

Gerelateerde artikels

EHB OPINIE MEERTALIGHEID

Ook Lingala verdient een plek in ons hoger onderwijs

22 sep. 2023

Welke taal spreek jij aan de ontbijttafel? En in welke taal werk en vergader je? Is dat dezelfde taal als die waarin je afspreekt met vrienden en whatsappjes stuurt naar familie? En dan hebben we het nog niet eens gehad over de taal waarin je denkt en droomt.

Verder lezen
ART OPINIE FINANCIERING

De rationalisatienood opleidingsaanbod aan de hogescholen is een mythe.

7 sep. 2023

Regelmatig, vaak lapidair in een discussie of gesprek, klinkt het: “er zijn te veel opleidingen aan hogescholen, daar moet gerationaliseerd worden”. Vervolgens vallen er steevast holle slogans zoals “geen twee dezelfde opleidingen in één stad en voor je het goed en wel beseft valt de term “Soete-norm”.

Verder lezen
WST INTERNATIONALISEREN

Talent voor morgen heeft nood aan een bredere kijk op de wereld

28 jun. 2023

“Our world is flat”. Tot die vaststelling kwam Thomas L. Friedman in 2005. Uiteraard bekeerde hij zich niet tot de middeleeuwse opvatting dat de aarde een platte schijf was, wel analyseerde hij globalisering als een 'level playing field'.

Verder lezen