Ga verder naar de inhoud
Nieuws

Elk talent op zijn plek

dé ambitie van de Vlaamse hogescholen

4 jan. 2023

Met ingang van 2023 start de Vlaamse Hogescholenraad met een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Traditioneel wordt er elke twee jaar een nieuwe voorzitter gekozen.
Koen Goethals, algemeen directeur van HOGENT die de raad de afgelopen twee jaar met een ambitie van verbinden en samenwerken leidde, geeft de voorzittershamer door aan Marc Vandewalle, algemeen directeur van Hogeschool UCLL.

UCL MARC VANDEWALLE

Op 1 januari 2023 startte het tweejarige mandaat van Marc Vandewalle, samen met ondervoorzitter Pascale De Groote, algemeen directeur van AP Hogeschool Antwerpen.

Tijdens hun mandaatsperiode vinden ook de verkiezingen 2024 plaats voor een volgende Vlaamse regering. Marc is dan ook heel duidelijk: “In onderlinge samenwerking met alle hogescholen, maar ook in samenwerking met studenten en universiteiten, het belang van hoger opgeleiden aan onze hogescholen voor de samenleving en de economie, blijven verdedigen bij politici en onze stakeholders, dat is onze kernopdracht.

Met deze maatschappelijke ambitie zal een adequate financiering met zo weinig mogelijk planlasten zeker ook op de agenda blijven.

Ik wil een lans breken voor een beleidsaanpak waarbij elk talent in het hoger onderwijs op zijn plek valt."

UCL MARC VANDEWALLE SQ
Marc Vandewalle
voorzitter Vlaamse Hogescholenraad

Marc Vandewalle is bijna zeven jaar algemeen directeur van Hogeschool UCLL en was tot 2016 secretaris-generaal van de Vlaamse Hogescholenraad. Opvallend is ook dat hij de eerste voorzitter wordt in het 25-jarige bestaan van de raad, die eerder ook de functie van secretaris-generaal bekleedde.

Pascale De Groote die nu voor de komende twee jaar de taak opneemt als ondervoorzitter, is naast het feit dat zij reeds tien jaar algemeen directeur is van AP Hogeschool Antwerpen ook hoofd geweest van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Hierdoor kent ze als geen ander de uitdagingen voor de kunstopleidingen in Vlaanderen. En als gewezen voorzitter van de werkgroep studentenvoorzieningen, kent ze de bekommernissen van de studenten. Ook de werking van de Vlaamse Hogescholenraad is haar niet vreemd, ze was in 2016 en 2017 voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad.

Koen Goethals op zijn beurt kan terugblikken op een erg succesvolle periode als voorzitter. Samenwerking tussen de hogescholen om een nieuw model voor de programmatie uit te tekenen, een nieuw Global Minds vijfjarenprogramma, enorme inspanningen in de lerarenopleidingen met Voorsprongfondsprojecten en de opstart van starttoetsen met afspraken rond bindende remediëring, maar ook heel wat O&I-projecten van kennisdiffusie en de ontwikkeling van een gemeenschappelijk digitaal open scienceplatform, ... het zijn de meest in het oog springende resultaten. En het inspiratiecongres #eenwitblad in september 2022 was een heel belangrijke stap in de ontwikkeling van een gedragen visie over de toekomst van de hogescholen in Vlaanderen.

De Vlaamse Hogescholenraad wenst jou een jaar met ambitie en professionele voldoening. Een jaar vol geluk en in een goede gezondheid."

Gerelateerde artikels

Vlhora beleid2

Oktobertelling 2022

20 okt. 2022

Opvallend in 2022 is vooral de stijging van het aantal generatiestudenten in de lerarenopleidingen, de toename van de studenten ouder dan 25 jaar, en in het bijzonder ouder dan 40 jaar, én de opmerkelijke stijging binnen de graduaatsopleidingen.

Verder lezen
Vlhora beleid2

Oktobertelling 2021

18 okt. 2021

Als de inschrijvingscijfers van 2021 aan de Vlaamse hogescholen ons iets leren dan is dat allicht de groei van het aandeel studenten ouder dan 25 jaar.

Verder lezen
Screenshot 2021 09 09 at 14 05 33

Het Vlaams hoger onderwijs start het academiejaar 2021-2022 in code groen.

13 sep. 2021

In de Vlaamse hogescholen kan er – naar analogie met de richtlijnen in het secundair onderwijs – les gegeven en gevolgd worden zonder mondmasker, wanneer de studenten neerzitten. Buiten de lesruimtes gelden de regels van de algemene maatschappij.

Verder lezen