Ga verder naar de inhoud
Nieuws

Elk talent op zijn plek

dé ambitie van de Vlaamse hogescholen

4 jan. 2023

Met ingang van 2023 start de Vlaamse Hogescholenraad met een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Traditioneel wordt er elke twee jaar een nieuwe voorzitter gekozen.
Koen Goethals, algemeen directeur van HOGENT die de raad de afgelopen twee jaar met een ambitie van verbinden en samenwerken leidde, geeft de voorzittershamer door aan Marc Vandewalle, algemeen directeur van Hogeschool UCLL.

UCL MARC VANDEWALLE

Op 1 januari 2023 startte het tweejarige mandaat van Marc Vandewalle, samen met ondervoorzitter Pascale De Groote, algemeen directeur van AP Hogeschool Antwerpen.

Tijdens hun mandaatsperiode vinden ook de verkiezingen 2024 plaats voor een volgende Vlaamse regering. Marc is dan ook heel duidelijk: “In onderlinge samenwerking met alle hogescholen, maar ook in samenwerking met studenten en universiteiten, het belang van hoger opgeleiden aan onze hogescholen voor de samenleving en de economie, blijven verdedigen bij politici en onze stakeholders, dat is onze kernopdracht.

Met deze maatschappelijke ambitie zal een adequate financiering met zo weinig mogelijk planlasten zeker ook op de agenda blijven.

Ik wil een lans breken voor een beleidsaanpak waarbij elk talent in het hoger onderwijs op zijn plek valt."
UCL MARC VANDEWALLE SQ
Marc Vandewalle
voorzitter Vlaamse Hogescholenraad

Marc Vandewalle is bijna zeven jaar algemeen directeur van Hogeschool UCLL en was tot 2016 secretaris-generaal van de Vlaamse Hogescholenraad. Opvallend is ook dat hij de eerste voorzitter wordt in het 25-jarige bestaan van de raad, die eerder ook de functie van secretaris-generaal bekleedde.

Pascale De Groote die nu voor de komende twee jaar de taak opneemt als ondervoorzitter, is naast het feit dat zij reeds tien jaar algemeen directeur is van AP Hogeschool Antwerpen ook hoofd geweest van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Hierdoor kent ze als geen ander de uitdagingen voor de kunstopleidingen in Vlaanderen. En als gewezen voorzitter van de werkgroep studentenvoorzieningen, kent ze de bekommernissen van de studenten. Ook de werking van de Vlaamse Hogescholenraad is haar niet vreemd, ze was in 2016 en 2017 voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad.

Koen Goethals op zijn beurt kan terugblikken op een erg succesvolle periode als voorzitter. Samenwerking tussen de hogescholen om een nieuw model voor de programmatie uit te tekenen, een nieuw Global Minds vijfjarenprogramma, enorme inspanningen in de lerarenopleidingen met Voorsprongfondsprojecten en de opstart van starttoetsen met afspraken rond bindende remediëring, maar ook heel wat O&I-projecten van kennisdiffusie en de ontwikkeling van een gemeenschappelijk digitaal open scienceplatform, ... het zijn de meest in het oog springende resultaten. En het inspiratiecongres #eenwitblad in september 2022 was een heel belangrijke stap in de ontwikkeling van een gedragen visie over de toekomst van de hogescholen in Vlaanderen.

De Vlaamse Hogescholenraad wenst jou een jaar met ambitie en professionele voldoening. Een jaar vol geluk en in een goede gezondheid."

Gerelateerde artikels

THM WELCOME DAY

De strijd om buitenlands talent is geopend, maar Vlaanderen durft niet in de ring stappen.

24 mei 2024

Met 8 miljoen zullen ze zijn in 2030: internationale studiekiezers die hun opleiding in het buitenland willen verderzetten. Terwijl Vlaamse hogescholen en ondernemingen hen met open armen willen ontvangen, botsen ze echter op al te rigide taaldrempels. Internationaal talent moet je koesteren, niet tegenwerken

Verder lezen
PXL ONDERZOEK 001

Politieke debatfiches & investeringen in praktijkonderzoek aan hogescholen voor productiviteitsgroei

2 mei 2024

Met de verkiezingen voor de deur, zijn de meeste debatfiches en programma’s op de partijhoofdkwartieren al opgemaakt. Maar misschien is er nog ruimte voor een topic: investeer €20 miljoen extra in onderzoek van Vlaamse hogescholen om de productiviteitgroei in de samenleving mee op gang te brengen.

Verder lezen
APH GENERIEK 001

De return on investment van hoger onderwijs: meer dan enkel economische winst

30 apr. 2024

Talentontwikkeling aan de hogescholen is de facto investeren in de toekomst van Vlaanderen en Brussel. Steeds meer Belgen halen een diploma hoger onderwijs, zo blijkt uit de Census 2021. Dat is erg goed nieuws, want de ‘return on investment’ van hoger onderwijs is veel meer dan puur economisch.

Verder lezen