Ga verder naar de inhoud
Nieuws

35% meer ondersteuningsaanvragen bij de studentenvoorzieningen

Dinsdag 13 december 2022

13 dec. 2022

Het aantal aanvragen voor STUVO-toelagen, renteloze leningen, gespreide betalingen van studiegeld en andere toelagen is tegenover vorig jaar met meer dan één derde gestegen.

De crisissen laten zich ook voor studenten voelen. Hogescholen en universiteiten stellen vast dat er dit academiejaar meer studenten aankloppen voor financiële ondersteuning. De mailboxen van de medewerkers studentenvoorzieningen zitten overvol en de achterstand voor de verwerking van de aanvragen is groter dan ooit. De toegenomen kotprijzen en het geslonken gezingsbudget worden als belangrijkste redenen genoemd.

Het wordt voor studenten steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Meer studenten kloppen daarom met hun financiële zorgen aan bij de studentenvoorzieningen van het hoger onderwijs.

Samen met de studenten wordt door de studentenvoorzieningen bekeken hoe hun studiekosten gefinancierd kunnen worden. Beursstudenten zijn dikwijls al geholpen met een voorschot op de studietoelage; ook uitleen-laptops bieden vaak al – een beperkte – oplossing.

In cijfers betekent dit onder meer:

  • 35% meer studenten vragen financiële ondersteuning aan bij de studentenvoorzieningen in vergelijking met vorig jaar.
  • Het aantal voorschotten op studietoelagen stijgt met 16%.
  • Het aantal leningen stijgt met 28%.
  • Het aantal aanvragen om inschrijvingsgelden gespreid te betalen stijgt met 7%.
  • Andere ondersteuning voor psychomedische kosten, financiering van laptops, vervoerstoelagen en andere stijgt met 34%.

Studenten en hun ouders vragen in het begin van het academiejaar vooral hulp bij het betalen van het studiegeld en een laptop.”

PASCALE DE GROOTE SQ
Pascale De Groote
voorzitter studentenvoorzieningen

Maar er is meer.

Het gaat trouwens niet alleen over studiegerelateerde kosten: in een aantal gevallen hebben studenten het zelfs moeilijk om te voorzien in basisbehoeften, zoals voedingsmiddelen of verzorgingsproducten. Het aantal studenten dat van een leefloon leeft stijgt. Ook heel wat studenten moeten voor het gezin mee gaan werken om alle gezinskosten rond te krijgen. Vanzelfsprekend hebben deze financiële zorgen ook impact op het mentaal welzijn van de student en de gezinsleden.

Ook de stijging van de kotprijzen staat al jaren niet in verhouding tot de indexering van de studietoelage voor kotstudenten en stroken de minimumgrenzen voor studietoelage voor kotstudenten niet met de stijgende energieprijzen. Vaak wordt vergeten dat op kot gaan voor sommige studenten een pure noodzaak is: ze hebben thuis geen rustige eigen studieruimte of stabiele internetverbinding. Omdat de huur van een studentenkot onbetaalbaar is geworden, moeten studenten nu noodgedwongen pendelen en ze nemen extra studentenjobs aan om de gestegen kosten te compenseren. Het hoeft geen betoog dat deze evoluties een effect hebben op de studie-efficiëntie van de betrokken studenten.

Voorlopig kunnen de studentenvoorzieningen alle studenten helpen, door beroep te doen op hun reserves en door middelen te verschuiven. Maar door de stijgende prijzen en het niet indexeren van de werkingsmiddelen is deze situatie natuurlijk onhoudbaar."

PASCALE DE GROOTE SQ
Pascale De Groote
voorzitter studentenvoorzieningen

De studentenvoorzieningen aan de 13 Vlaamse hogescholen

Heb je een specifieke vraag rond studiefinanciering, psychosociale begeleiding, huisvesting, mobiliteit, voeding & catering of studentenwerking?

OKTOBERTELLING 2022 v WEBSITE

Gerelateerde artikels

KDG LERARENTEKORTS

Lerarentekort voelbaar thuis: ouders springen steeds vaker in de bres.

7 sep. 2023

September was jarenlang in de pers goed voor de klassieke, vertederende stukken aan de schoolpoort, over huilende instappers of slome tieners voor wie de vakantie gerust wat langer had mogen duren. Vandaag is de focus verschoven naar kinderen en jongeren die het steeds vaker zonder leraar moeten stellen.

Verder lezen
LEVEN LANG LEREN

Van sprintkampioen tot tienkamper

25 mei 2023

Eens aan het werk blijkt de Vlaming immers niet meer zo geneigd om nog bij te leren. Nochtans, de wereld evolueert sneller en we werken langer dan vroeger. De nood om kennis en vaardigheden regelmatig een update te geven, is nooit zo groot geweest.

Verder lezen
GRADUATEN

Leren van, met en in het werkveld

2 mei 2023

De hogescholen waren al een belangrijke toegangspoort tot het hoger onderwijs. Met de graduaten zetten ze die poort nog een flink stuk wijder open en verlagen ze de drempel voor een nieuw studentenpubliek, vaak uit kansengroepen, dat vroeger niet of veel moeizamer de weg vond.

Verder lezen