Ga verder naar de inhoud
Nieuws

35% meer ondersteuningsaanvragen bij de studentenvoorzieningen

Dinsdag 13 december 2022

13 dec. 2022

Het aantal aanvragen voor STUVO-toelagen, renteloze leningen, gespreide betalingen van studiegeld en andere toelagen is tegenover vorig jaar met meer dan één derde gestegen.

De crisissen laten zich ook voor studenten voelen. Hogescholen en universiteiten stellen vast dat er dit academiejaar meer studenten aankloppen voor financiële ondersteuning. De mailboxen van de medewerkers studentenvoorzieningen zitten overvol en de achterstand voor de verwerking van de aanvragen is groter dan ooit. De toegenomen kotprijzen en het geslonken gezingsbudget worden als belangrijkste redenen genoemd.

Het wordt voor studenten steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Meer studenten kloppen daarom met hun financiële zorgen aan bij de studentenvoorzieningen van het hoger onderwijs.

Samen met de studenten wordt door de studentenvoorzieningen bekeken hoe hun studiekosten gefinancierd kunnen worden. Beursstudenten zijn dikwijls al geholpen met een voorschot op de studietoelage; ook uitleen-laptops bieden vaak al – een beperkte – oplossing.

In cijfers betekent dit onder meer:

  • 35% meer studenten vragen financiële ondersteuning aan bij de studentenvoorzieningen in vergelijking met vorig jaar.
  • Het aantal voorschotten op studietoelagen stijgt met 16%.
  • Het aantal leningen stijgt met 28%.
  • Het aantal aanvragen om inschrijvingsgelden gespreid te betalen stijgt met 7%.
  • Andere ondersteuning voor psychomedische kosten, financiering van laptops, vervoerstoelagen en andere stijgt met 34%.

Studenten en hun ouders vragen in het begin van het academiejaar vooral hulp bij het betalen van het studiegeld en een laptop.”

PASCALE DE GROOTE SQ
Pascale De Groote
voorzitter studentenvoorzieningen

Maar er is meer.

Het gaat trouwens niet alleen over studiegerelateerde kosten: in een aantal gevallen hebben studenten het zelfs moeilijk om te voorzien in basisbehoeften, zoals voedingsmiddelen of verzorgingsproducten. Het aantal studenten dat van een leefloon leeft stijgt. Ook heel wat studenten moeten voor het gezin mee gaan werken om alle gezinskosten rond te krijgen. Vanzelfsprekend hebben deze financiële zorgen ook impact op het mentaal welzijn van de student en de gezinsleden.

Ook de stijging van de kotprijzen staat al jaren niet in verhouding tot de indexering van de studietoelage voor kotstudenten en stroken de minimumgrenzen voor studietoelage voor kotstudenten niet met de stijgende energieprijzen. Vaak wordt vergeten dat op kot gaan voor sommige studenten een pure noodzaak is: ze hebben thuis geen rustige eigen studieruimte of stabiele internetverbinding. Omdat de huur van een studentenkot onbetaalbaar is geworden, moeten studenten nu noodgedwongen pendelen en ze nemen extra studentenjobs aan om de gestegen kosten te compenseren. Het hoeft geen betoog dat deze evoluties een effect hebben op de studie-efficiëntie van de betrokken studenten.

Voorlopig kunnen de studentenvoorzieningen alle studenten helpen, door beroep te doen op hun reserves en door middelen te verschuiven. Maar door de stijgende prijzen en het niet indexeren van de werkingsmiddelen is deze situatie natuurlijk onhoudbaar."

PASCALE DE GROOTE SQ
Pascale De Groote
voorzitter studentenvoorzieningen

De studentenvoorzieningen aan de 13 Vlaamse hogescholen

Heb je een specifieke vraag rond studiefinanciering, psychosociale begeleiding, huisvesting, mobiliteit, voeding & catering of studentenwerking?

OKTOBERTELLING 2022 v WEBSITE

Gerelateerde artikels

© Akhil Babu for Royal Academy of Fine Arts Antwerp

Brandon Wen, nieuwe artistiek coördinator modeopleiding van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.

16 jun. 2022

Vanaf september 2022 wordt Brandon Wen de nieuwe artistiek coördinator van de modeopleiding van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, School of Arts van de AP Hogeschool.

Verder lezen
Hogere zeevaartschool v03

Hogere Zeevaartschool wordt ‘Antwerp Maritime Academy’

16 feb. 2022

Het maritieme onderwijs in Antwerpen kent een lange traditie. Al meer dan 200 jaar is het een vaste waarde binnen de stad. Met de vernieuwde naam komt ook een opgefrist logo en een nieuwe huisstijl die vanaf nu zal worden uitgerold in de communicatie van de hogeschool.

Verder lezen
SI Dins

Geen fysieke SID-ins in 2022, wat nu?

16 feb. 2022

Zoals ieder jaar organiseert het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en de Centra voor Leerlingbegeleiding de SID-ins. Je kan er kennismaken met de studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs. Omwille van corona, werd er ook dit jaar een digitaal alternatief georganiseerd.

Verder lezen