Ga verder naar de inhoud
Nieuws

Verbinden en samenwerken

dé ambitie van de Vlaamse hogescholen

25 jan. 2021

Koen Goethals, algemeen directeur van HOGENT en de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad heeft een ambitieus beleidsprogramma voor de hogescholen in de komende twee jaar. De hogescholen claimen hun belangrijke positie in het hoger onderwijs om van daaruit te verbinden en samen te werken. En dit niet alleen tussen de hogescholen onderling maar ook met de universiteiten en andere partners. Een hele opgave, in de huidige beleidsomgeving waar een harde concurrentiestrijd heerst om de student in het hoger onderwijs.

KOEN GOETHALS HOGENT

Het hoger onderwijs staat voor een resem uitdagingen. De huidige kennismaatschappij stelt nieuwe eisen en verwachtingen, de budgetten zijn beperkt en zullen na de coronacrisis mogelijk nog beperkter worden. Relevantie, doelmatigheid en efficiëntie kenmerken dan ook de beleidsuitdagingen voor de nabije toekomst. Om dit met succes te realiseren, moeten de hoger onderwijsinstellingen de krachten bundelen, over instellingen heen.

Koen Goethals: "Hogescholen en universiteiten zijn complementair en gelijkwaardig, elk met hun missie, ambities en expertises. Hogescholen zijn geen light-universiteiten: ze hebben een eigen missie, profiel en betekenis. Kenmerkend is hun directe verbinding met zowel praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening als met het economische en maatschappelijke werkveld en dit door praktijkgericht onderwijs. Dat is onze sterkte, dit moeten we claimen en van daaruit samenwerken met onze partners."

Op basis van complementaire gelijkwaardigheid kunnen hogescholen en universiteiten vanuit hun eigen sterktes, meer nog dan vandaag, samenwerken. Koen Goethals denkt daarvoor aan ritswegen tussen professionele en academische opleidingen, opleidingsprogramma’s uitwerken waarbij hogescholen en universiteiten op elkaar voorbouwen, samenwerken met beroepskwalificerende trajecten en met het werkveld, ... Vanuit de eigen expertise samenwerken om het beste opleidingstraject uit te bouwen voor elke student.

Hogescholen claimen bewust en overtuigd hun missie om van daaruit te kunnen verbinden en samen te werken. Dat zijn we de maatschappij en onze studenten verschuldigd.

Koen Goethals
voorzitter

Om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken zal de Vlaamse Hogescholenraad in de komende twee jaar werk maken van volgende speerpunten:

  1. Verhoging van de participatiegraad in het hoger onderwijs en het optimaliseren van de studievoortgang door betere oriëntering en heroriëntering, optimalere schakelprogramma’s en aanvullingstrajecten die het best aansluiten op de talenten van de studiekiezers.
  2. Het organiseren van een evenwichtig en doelmatig opleidingsaanbod door collaboratieve en complementaire programma’s.
  3. Het opzetten van een duidelijke leerladder in de zorg, met complementaire profielen van graduaats-, bachelor- en masteropleidingen in het hoger onderwijs.
  4. Investeren in nieuwe onderwijsvormen en een leven lang leren door het verder ontwikkelen van hybride leervormen en een krachtige positionering van de hogescholen als aanbieder en regisseur in het een leven lang leren in partnerschap met andere actoren.
  5. Voorstellen uitwerken om in het financieringsmodel samenwerking, in de plaats van concurrentie, te stimuleren en waarbij rekening gehouden wordt met specifieke verschillen in de opleidingen (graduaten, professionele bachelors en kunstopleidingen) aan de hogescholen. Ook de verdere uitbouw van het praktijkgericht onderzoek, de valorisatie ervan en de nodige infrastructuur ervoor, verdient een meer structurele financiering.
  6. Verstevigen van het profiel van hogescholen in hun onderzoeks- en innovatie-activiteiten.

Samen, werken aan talent voor morgen. Dat is de ambitie van de Vlaamse hogescholen en de Vlaamse Hogescholenraad voor de komende twee jaar.

Koen Goethals
voorzitter Vlaamse Hogescholenraad

De Vlaamse Hogescholenraad wenst u vooral een gezond 2021. En dat Corona geschiedenis mag worden. In 2021 bestaat de Vlaamse Hogescholenraad ook 25 jaar. Dat vieren we met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

Gerelateerde artikels

Vlhora beleid2

Oktobertelling 2021

18 okt. 2021

Als de inschrijvingscijfers van 2021 aan de Vlaamse hogescholen ons iets leren dan is dat allicht de groei van het aandeel studenten ouder dan 25 jaar.

Verder lezen
Screenshot 2021 09 09 at 14 05 33

Het Vlaams hoger onderwijs start het academiejaar 2021-2022 in code groen.

13 sep. 2021

In de Vlaamse hogescholen kan er – naar analogie met de richtlijnen in het secundair onderwijs – les gegeven en gevolgd worden zonder mondmasker, wanneer de studenten neerzitten. Buiten de lesruimtes gelden de regels van de algemene maatschappij.

Verder lezen
VACCINEREN

Aanpak vaccinatie van studenten die stage lopen in zorginstellingen.

7 feb. 2021

Heel wat studenten die een zorgopleiding volgen aan een Vlaamse hogeschool, lopen ook stages in zorginstellingen over heel Vlaanderen. Dat is een essentieel onderdeel van hun opleiding. Maar hoe zit het nu met de vaccinatie van deze studenten? Komen zij nu al in aanmerking en hoe gaat dat dan praktisch?

Verder lezen