Ga verder naar de inhoud
Nieuws

Verbinden en samenwerken

dé ambitie van de Vlaamse hogescholen

25 jan. 2021

Koen Goethals, algemeen directeur van HOGENT en de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad heeft een ambitieus beleidsprogramma voor de hogescholen in de komende twee jaar. De hogescholen claimen hun belangrijke positie in het hoger onderwijs om van daaruit te verbinden en samen te werken. En dit niet alleen tussen de hogescholen onderling maar ook met de universiteiten en andere partners. Een hele opgave, in de huidige beleidsomgeving waar een harde concurrentiestrijd heerst om de student in het hoger onderwijs.

KOEN GOETHALS HOGENT

Het hoger onderwijs staat voor een resem uitdagingen. De huidige kennismaatschappij stelt nieuwe eisen en verwachtingen, de budgetten zijn beperkt en zullen na de coronacrisis mogelijk nog beperkter worden. Relevantie, doelmatigheid en efficiëntie kenmerken dan ook de beleidsuitdagingen voor de nabije toekomst. Om dit met succes te realiseren, moeten de hoger onderwijsinstellingen de krachten bundelen, over instellingen heen.

Koen Goethals: "Hogescholen en universiteiten zijn complementair en gelijkwaardig, elk met hun missie, ambities en expertises. Hogescholen zijn geen light-universiteiten: ze hebben een eigen missie, profiel en betekenis. Kenmerkend is hun directe verbinding met zowel praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening als met het economische en maatschappelijke werkveld en dit door praktijkgericht onderwijs. Dat is onze sterkte, dit moeten we claimen en van daaruit samenwerken met onze partners."

Op basis van complementaire gelijkwaardigheid kunnen hogescholen en universiteiten vanuit hun eigen sterktes, meer nog dan vandaag, samenwerken. Koen Goethals denkt daarvoor aan ritswegen tussen professionele en academische opleidingen, opleidingsprogramma’s uitwerken waarbij hogescholen en universiteiten op elkaar voorbouwen, samenwerken met beroepskwalificerende trajecten en met het werkveld, ... Vanuit de eigen expertise samenwerken om het beste opleidingstraject uit te bouwen voor elke student.

Hogescholen claimen bewust en overtuigd hun missie om van daaruit te kunnen verbinden en samen te werken. Dat zijn we de maatschappij en onze studenten verschuldigd.
Koen Goethals
voorzitter

Om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken zal de Vlaamse Hogescholenraad in de komende twee jaar werk maken van volgende speerpunten:

  1. Verhoging van de participatiegraad in het hoger onderwijs en het optimaliseren van de studievoortgang door betere oriëntering en heroriëntering, optimalere schakelprogramma’s en aanvullingstrajecten die het best aansluiten op de talenten van de studiekiezers.
  2. Het organiseren van een evenwichtig en doelmatig opleidingsaanbod door collaboratieve en complementaire programma’s.
  3. Het opzetten van een duidelijke leerladder in de zorg, met complementaire profielen van graduaats-, bachelor- en masteropleidingen in het hoger onderwijs.
  4. Investeren in nieuwe onderwijsvormen en een leven lang leren door het verder ontwikkelen van hybride leervormen en een krachtige positionering van de hogescholen als aanbieder en regisseur in het een leven lang leren in partnerschap met andere actoren.
  5. Voorstellen uitwerken om in het financieringsmodel samenwerking, in de plaats van concurrentie, te stimuleren en waarbij rekening gehouden wordt met specifieke verschillen in de opleidingen (graduaten, professionele bachelors en kunstopleidingen) aan de hogescholen. Ook de verdere uitbouw van het praktijkgericht onderzoek, de valorisatie ervan en de nodige infrastructuur ervoor, verdient een meer structurele financiering.
  6. Verstevigen van het profiel van hogescholen in hun onderzoeks- en innovatie-activiteiten.
Samen, werken aan talent voor morgen. Dat is de ambitie van de Vlaamse hogescholen en de Vlaamse Hogescholenraad voor de komende twee jaar.
Koen Goethals
voorzitter Vlaamse Hogescholenraad

De Vlaamse Hogescholenraad wenst u vooral een gezond 2021. En dat Corona geschiedenis mag worden. In 2021 bestaat de Vlaamse Hogescholenraad ook 25 jaar. Dat vieren we met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

Gerelateerde artikels

THM WELCOME DAY

De strijd om buitenlands talent is geopend, maar Vlaanderen durft niet in de ring stappen.

24 mei 2024

Met 8 miljoen zullen ze zijn in 2030: internationale studiekiezers die hun opleiding in het buitenland willen verderzetten. Terwijl Vlaamse hogescholen en ondernemingen hen met open armen willen ontvangen, botsen ze echter op al te rigide taaldrempels. Internationaal talent moet je koesteren, niet tegenwerken

Verder lezen
PXL ONDERZOEK 001

Politieke debatfiches & investeringen in praktijkonderzoek aan hogescholen voor productiviteitsgroei

2 mei 2024

Met de verkiezingen voor de deur, zijn de meeste debatfiches en programma’s op de partijhoofdkwartieren al opgemaakt. Maar misschien is er nog ruimte voor een topic: investeer €20 miljoen extra in onderzoek van Vlaamse hogescholen om de productiviteitgroei in de samenleving mee op gang te brengen.

Verder lezen
APH GENERIEK 001

De return on investment van hoger onderwijs: meer dan enkel economische winst

30 apr. 2024

Talentontwikkeling aan de hogescholen is de facto investeren in de toekomst van Vlaanderen en Brussel. Steeds meer Belgen halen een diploma hoger onderwijs, zo blijkt uit de Census 2021. Dat is erg goed nieuws, want de ‘return on investment’ van hoger onderwijs is veel meer dan puur economisch.

Verder lezen