Ga verder naar de inhoud

Internationalisering versterken

“De wereld is een dorp geworden”, luidt de boutade. Digitale technologie heeft grenzen en continenten doen vervagen. In de geglobaliseerde wereld van vandaag zullen onze alumni werken voor bedrijven en organisaties die internationaal actief zijn. Internationale en interculturele competenties zijn een grote troef geworden. Dat betekent dat ook de hogescholen zelf sterk internationaal georiënteerd moeten zijn, en meertaligheid moeten aanmoedigen.

Vlhora internationaliseren2
VIS INTERNAT

De hogescholen kunnen het belang van internationale ervaringen niet genoeg in de verf zetten. Niet alleen voor studenten, maar ook voor docenten en onderzoekers. Ze dragen bij tot de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Internationale ervaringen laten werkgevers zien dat studenten over aanpassingsvermogen en cultureel bewustzijn beschikken, en het vermogen hebben om te gedijen in diverse werkomgevingen.

Verder internationaliseren is voor de Vlaamse hogescholen dan ook een must. Het is een noodzakelijke voorwaarde om onze onderwijs- en onderzoeksopdracht op internationaal kwaliteitsniveau te handhaven. Hogescholen moeten de ambitie hebben om de internationale arena te betreden en zich te integreren in relevante internationale netwerken.

Daarom zijn bijkomende stappen nodig om de internationalisering aan de Vlaamse hogescholen verder uit te bouwen met de volgende hefbomen:

  • Nog meer buitenlandse studenten aantrekken
  • Nog meer buitenlandse docenten aantrekken
  • Een geïntegreerde internationaliseringsstrategie voor het hoger onderwijs realiseren
  • Duurzame ontwikkeling een plaats geven in een internationaliseringsstrategie
Verder internationaliseren voor de Vlaamse hogescholen is een must. Het is dé voorwaarde om onze onderwijs- en onderzoeksopdracht, onze dienstverlening op internationaal kwaliteitsniveau te handhaven.”
WST Frederik D Hulster v02
Frederik D'Hulster
algemeen directeur - Howest

1. Nog meer
buitenlandse studenten
aantrekken

De regelgeving rond anderstalige opleidingen is een knelpunt voor de Vlaamse hogescholen. Ze staan het aantrekken van internationaal talent in de weg en verzwakt dus de internationale concurrentiepositie van ons hoger onderwijs. Niet alleen de hogescholen zijn vragende partij om die regels te versoepelen, ook Vlaamse ondernemingen en organisaties drongen daar eerder al herhaaldelijk op aan.

2. Nog meer
buitenlandse docenten
aantrekken

Een normatieve regelgeving staat niet alleen het aantrekken van buitenlandse studenten in de weg, ze zet ook een rem op het aantrekken van buitenlandse docenten. Deze laatsten zijn nochtans bijzonder waardevol. Ze brengen studenten nieuwe inzichten bij en een andere, unieke kijk op hun vakdomein. Kruisbestuivingen tussen Vlaamse en internationale docenten versterken het opleidingsaanbod van de Vlaamse hogescholen.

3. Een geïntegreerde
internationaliseringsstrategie voor
het hoger onderwijs realiseren

De hogescholen zijn geen eilandjes. Daarom zijn ze vragende partij voor het ontwikkelen en uitvoeren van een geïntegreerde internationaliseringsstrategie voor het hoger onderwijs. ‘Geïntegreerd’, omdat zo’n strategie ingebed is in een bredere Vlaamse strategie die verschillende beleidsdomeinen overspant.

4. Duurzame ontwikkeling
een plaats geven in
een internationaliseringsstrategie

De hogescholen vragen, samen met de universiteiten, dat de federale overheid haar budgettair engagement voor universitaire ontwikkelingssamenwerking (UOS) ten minste consolideert en zo mogelijk opnieuw verhoogt tot het niveau van 2014-2016. Gelet op de grote maatschappelijke uitdagingen en het stijgend aantal onderzoekers en academici, docenten, professionals en studenten die zich actief willen inzetten voor duurzame ontwikkeling, is een budgettair groeipad aangewezen.

De hogescholen dringen ook aan op verdere administratieve vereenvoudiging. Die draagt bij aan efficiëntiewinst en budgetmaximalisatie, maar verlaagt ook de drempel voor hogeronderwijsinstellingen om in te stappen in UOS.

Een waarderende focus op meertaligheid is een noodzakelijke stap om de beste onderwijskansen voor studenten van de 21e eeuw te verzekeren. Respect voor en de ondersteuning van het Nederlands, blijft daarbij centraal staan.”

Bekijk ook de andere drie beleidshefbomen voor 2024-2029

TM Onderzoek

Onderzoek

Volwaardig investeren in onderzoek met maatschappelijke impact

Lees verder
THM FINANCE

Financiering

Bestuurskracht en financiële ruimte voor de hogescholen versterken
Lees verder
EHB_KLASGROEP

Opleidingsaanbod

Organiseren van een state-of-the-art opleidingsaanbod, met studentsucces

Lees verder
Publicatie MEMORANDUM 2024

Memorandum 2024

Wil je graag alle details? Dan is het Memorandum 2024 het document waarnaar je op zoek bent. Alle hefbomen staan er uitgebreid in uitgelegd. (pdf - 1Mb)