Ga verder naar de inhoud

Volwaardig investeren in onderzoek met maatschappelijke impact

Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de hogescholen speelt een steeds belangrijkere rol. Zo blijven ze als kennisorganisaties bij de tijd en stellen ook andere organisaties in staat om te innoveren en in te spelen op belangrijke maatschappelijke transities. Het onderzoek is altijd gericht op het vinden van praktische oplossingen voor real-world problemen. Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de hogescholen en het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten zijn geen concurrenten. Ze zijn complementair en versterken elkaar.

Spraakmakers overview
WST Onderzoek e dienstverlening 2

Het praktijkonderzoek brengt de hogescholen zelf nog dichter bij het werkveld. Door mee te bouwen aan oplossingen voor de concrete noden en behoeften van bedrijven en organisaties begrijpen de hogescholen nog beter wat er leeft op het terrein. Dat is essentieel om het onderwijs in co-creatie met dat werkveld up to date te houden en studenten op te leiden die over de juiste kennis, vaardigheden en attitudes beschikken.

In onze buurlanden en naburige regio’s is er ook duidelijk een trend waarbij praktijkgericht onderzoek meer waardering krijgt en kan rekenen op steeds hogere financiering. Om de toonaangevende internationale positie van ons Vlaams praktijkgericht onderzoek te behouden en te versterken, zijn extra investeringen dus ook onontbeerlijk.

Om de ambities van onderzoek aan de hogescholen te realiseren, moet de Vlaamse regering samen met alle betrokken partners inzetten op de volgende hefbomen:

  • Voorzien van een volwaardige structurele basisfinanciering voor praktijkonderzoek
  • Volwaardig erkennen van artistiek onderzoek aan de schools of arts
Om de toonaangevende internationale positie van praktijkgericht onderzoek met impact in Vlaanderen uit te breiden en te behouden, zijn extra investeringen onontbeerlijk.”

1. Voorzien van een volwaardige
structurele basisfinanciering
voor praktijkonderzoek

Projectfinanciering schiet structureel tekort
Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek komt pas tot zijn volle sterkte als het vertrekt vanuit een praktijkgerichte onderzoeksagenda op middellange termijn, met duurzame partnerschappen. Om praktijkgericht onderzoek structureel met het onderwijs en werkveld te verbinden en om blijvend toegevoegde waarde te creëren, is een verhoogde basisfinanciering nodig die doorwerkt op middellange termijn.

Zo kunnen onderzoeksexpertisecentra aan hogescholen duurzame expertise opbouwen, via een kern van senior-onderzoekers met een termijnperspectief. En zullen de hogescholen nog beter in staat zijn om onderzoeks- en innovatie-agenda’s uit te voeren op (middel)lange termijn, met grotere kansen op valorisatie in de praktijk.

2. Volwaardig erkennen
van artistiek onderzoek
aan de schools of arts

De schools of arts hebben de decretale opdracht gekregen om dit onderzoek in de kunsten uit te voeren. De onderzoeksoutput van dit onderzoek wijkt af van de klassieke academische wetenschapsoutput (publicaties en citaties), maar is een bijzonder waardevolle en gelijkwaardige aanvulling.

Het artistiek onderzoek kan echter niet rekenen op een gelijkwaardige financiering of een gelijkwaardige toegang binnen het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). De schools of arts vragen dat de Vlaamse overheid voor de basisfinanciering van hun onderzoek eenzelfde verhouding hanteert als die aan de universiteiten.

Gelet op de relevantie van artistiek onderzoek hechten de schools of arts er belang aan dat de output van hun onderzoek zichtbaarder wordt in het FRIS-platform, zonder te moeten terugvallen op de klassieke bibliometrie die voor het onderzoek in de kunsten immers niet geschikt is.

De effectieve uitbouw van het artistiek onderzoek vergt een eigen toegang voor de kunsten tot het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, met de daarbij horende, bijkomende financiële injectie.”
PASCALE DE GROOTE SQ
Pascale De Groote
algemeen directeur - AP Hogeschool Antwerpen

Bekijk ook de andere drie beleidshefbomen voor 2024-2029

EHB_PBA

Opleidingsaanbod

Organiseren van een state-of-the-art opleidingsaanbod met studentsucces

Lees verder
THM FINANCE

Financiën

Bestuurskracht en financiële ruimte voor de hogescholen versterken

Lees verder
EFRO INTERREG

Internationalisering

Internationalisering versterken, essentieel voor een open blik op de toekomst

Lees verder
Publicatie MEMORANDUM 2024

Memorandum 2024

Wil je graag alle details? Dan is het Memorandum 2024 het document waarnaar je op zoek bent. Alle hefbomen staan er uitgebreid in uitgelegd. (pdf - 1Mb)