Ga verder naar de inhoud

VR Training voor Suïcidepreventie.

Laat suïcidepreventie nu net een expertise zijn van het Expertisecentrum Health Innovation aan de hogeschool UCLL. Zij bundelde haar inhoudelijke deskundigheid met het door innovatieve technologie begeesterde XPLab, het VLESP en TMC.

Samen ontwikkelden ze een app die werknemers veilig en op eigen tempo traint in suïcidepreventie. Het biedt werknemers de kans om in een realistische situatie te oefenen. Het leert hen enerzijds suïcidale gedachten en gedragingen te herkennen en anderzijds wat men kan doen om de betrokken persoon te ondersteunen.

SUICIDE PREVENTIE

Het project wil meehelpen om het taboe dat rond zelfmoord hangt, te doorbreken en mensenlevens te redden!

Heel wat literatuur en mensen in het werkveld geven aan niet voldoende bagage en handvaten te hebben om met zelfvertrouwen een gesprek omtrent suïcide aan te gaan. Nochtans is het benoemen van het woord 'zelfmoord'/ 'suïcide' een zeer belangrijk moment voor de persoon in kwestie. Het opent de kans om in gesprek te gaan.

De applicatie werd in eerste instantie ontwikkeld voor studenten verpleegkunde in opleiding en alle zorg- en hulpverleners in het werkveld. Het moet hen helpen om signalen bij een persoon te herkennen en het zelfvertrouwen bij (toekomstige) hulp- en zorgverleners te laten groeien om het gesprek rondom suïcide aan te gaan en gericht te kunnen doorverwijzen naar gepaste hulp.

Geïnteresseerden die meer willen weten over dit project nemen het best contact op met Sandra Martin van het Expertisecentrum Health Innovation UCLL

Contact

Sandra Martin
Hogeschool UC Leuven-Limbirg
EML
sandra.martin@ucll.be

GEZONDHEIDSZORG Gezonheidszorg

Bekijk ook zeker de ander projecten in gezondheidszorg

Naast dit project zijn er nog een vijftiental andere die innovatieve oplossingen willen bieden voor verschillende aspecten in de zorg. Neem zeker de tijd om ook deze projecten te leren kennen.

Expertisedomeinen

Dit onderzoek is gelinkt aan volgende expertisedomeinen: