Ga verder naar de inhoud

One Stop Valorisation Shop

De beschikbare ruwe grondstoffen op onze planeet worden langzaam maar zeker opgebruikt. Dit heeft een economische impact (alles wordt duurder) maar leidt ook tot instabiele aanvoerlijnen.

TETRA24 KDG VAL SHOP

We moeten dus evolueren richting een circulaire economie.

Afvalstromen worden soms al gebruikt als grondstof maar het gaat dan vaak over de extractie van één van waardevolle component waarbij er alsnog veel afval over blijft.

In dit project ontwikkelen we een zero waste model voor de valorisatie van afvalstromen. Op basis van een high level karakterisatie van de afvalstroom wordt er een cascade systeem van eenheidsoperaties opgezet om de afvalstroom maximaal te valoriseren. We valideren het model via 3 cases: een proteïnerijke afvalstroom, een vetrijke afvalstroom en een vezelrijke afvalstroom.

Contact

Hannes Sels
Karel de Grote Hogeschool

Mogelijke activiteiten tijdens de uitvoering
Binnen het project is het de bedoeling om meerdere componenten te extraheren door verschillende eenheidsoperaties na elkaar uit te voeren.
De volgorde van deze eenheidsoperaties is zeer belangrijk om verlies aan waardevolle componenten te voorkomen. De toepasbaarheid van de waardevolle componenten wordt bepaald door ze te testen in verschillende modelsystemen voor potentiële industriële applicaties zoals antioxidanten, fungiciden, kleefstoffen en kleurstoffen. Tenslotte wordt het 'afval van het afval' gebruikt in toepassingen zoals vergisting (biogas productie), compostering en het recupereren van anorganische componenten zoals fosfaten, metalen, ...

Verwachtingen van het projectresultaat
We leveren een generiek model op waarbij aan de hand van een beslissingsboom duidelijk wordt welke verschillende stappen nodig zijn om maximale valorisatie te bereiken. Op basis van de drie cases die in dit project worden uitgevoerd wordt een productportfolio samengesteld die kan dienen om verdere implementatie te verzekeren.

Profiel van de begeleidingscommissie
sectororganisaties, groenten- en fruitverwerkers, afvalverwerkers, bedrijven uit de cosmetische sector, biobased composite producenten, bedrijven uit de verf & coatings industrie, compostering/vergisting bedrijven

Wil jij graag een rol opnemen in één of meerdere beoordelingscommisies?

Wil jij graag een rol opnemen in één of meerdere beoordelingscommisies?

Bezorg ons dan jouw contactgegevens. Ria Bollen, projectcoördinator Blikopener aan de Vlaamse Hogescholenraad, neemt dan persoonlijk contact met jou op.

Vlhora milieu

Benieuwd
naar andere
TETRA-projectideeën?

Vanzelfsprekend is dit niet het enige projectidee. Misschien zijn er tussen de verschillende voorstellen wel andere die meer, of beter, aansluiten bij de werkgebieden van jouw onderneming of organisatie.

Expertisedomeinen

Dit projectidee is gelinkt aan volgende expertisedomeinen:

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4