Ga verder naar de inhoud
Nieuws

Aantal inschrijvingen hogeschoolstudenten zit in de lift

Een stijging met meer dan 3,5%

12 okt. 2023

De Vlaamse hogescholen zien 148.349 studenten in hun opleidingen: een stijging van meer dan 3,5% tegenover vorig academiejaar. Het gaat om een toename van 2,45% in de professionele bacheloropleidingen naar 116.661 studenten en een toename van 11% in de graduaatsopleidingen naar 22.569 studenten.

Opvallend is dat het aantal zij-instromers boven de 40 jaar stijgt met 15% naar 5.694 studenten en de groep tussen 35 en 40 jaar met 8% naar 4.595 studenten. Dus professionals die hun loopbaan willen heroriënteren, vinden steeds meer de weg naar de hogescholen. Allemaal talenten die opgeleid worden als toekomstmakers van de welvaart en het welzijn in Vlaanderen voor morgen.

Met 148.349 inschrijvingen, 3,52% meer dan in het vorige academiejaar, kunnen de Vlaamse hogescholen niet anders dan tevreden zijn. Vooral de toename bij de lerarenopleidingen met 5,4% is opvallend en de hoop is vandaag dat er een keerpunt is ingezet. Het aantal studenten in de lerarenopleidingen stijgt met 5% naar 9.773 studiestarters. Het aandeel studenten ouder dan 25 jaar is hier bijzonder groot en gestegen naar 36%.Het aantal studiestarters in de verpleegkunde stijgt met 6% naar 2.511 studenten op een totaal van 7.695 studenten. 30% van het totaal aantal studenten is ouder dan 25 jaar.

Ook algemeen gesproken, zien de hogescholen een toename bij de studenten ouder dan 25 jaar, wat gezien kan worden als een positieve dynamiek van een leven lang ontwikkelen, een trend die allicht tijdens de coronacrisis momentum vond en nu meer ingeburgerd geraakt. De weg naar het flexibel aanbod van de hogescholen wordt steeds meer gevonden als een manier om zich te heroriënteren, zich te herbronnen of een nieuwe loopbaan te starten.

Voor de toekomst van onze alumni en Vlaanderen, blijven de hogescholen immers alles geven. Tenslotte is talent onze enige vorm van grondstof die we in Vlaanderen rijk zijn."
Eric Vermeylen square
Eric Vermeylen
secretaris-generaal Vlaamse Hogescholenraad
OKTOBERTELLING 2023 FLAT 014

Ook de opvallende groei van 11% binnen de graduaatsopleidingen naar 22.569 studenten stemt de algemeen directeurs van de Vlaamse hogescholen tevreden. Het bewijst dat de verdere democratisering van het hoger onderwijs naar nieuwe doelgroepen werkt. "Ook de arbeidsmarkt schreeuwt om deze profielen van afgestudeerden", zegt Eric Vermeylen, secretaris-generaal.

Marc Vandewalle, voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad, maakt hierbij wel een kanttekening: "De eerdere beslissing van de Vlaamse regering om de open-end financiering van de graduaatsopleidingen vervroegd te stoppen, heeft wel een negatieve financiële impact van 18,5 miljoen euro.

OKTOBERTELLING 2023 FLAT 008

De verdubbeling van het aantal studenten in deze opleidingen sinds de inkanteling in 2019 naar meer dan 20.000 studenten, kan vandaag enkel gefinancierd worden door ‘solidariteit’ van de andere opleidingen. Dit kan zo niet verder volgehouden worden."

Dit academiejaar start dus onder een goed gesternte, meent Marc Vandewalle: "We zijn ervan overtuigd dat de positieve trend zich binnen 3 à 4 jaar vertaalt naar een verhoogde uitstroom van gediplomeerden, zodat we dan met enige fierheid kunnen melden dat we ons steentje hebben bijgedragen aan de creatie van welvaart en welzijn in Vlaanderen."

Meer weten?

Wil je graag meer weten over de cijfers van de Oktobertelling 2023? Dat kan!

Geschreven door

ERIC VERMEYLEN Vermeylen
Eric Vermeylen

Gerelateerde artikels

THM WELCOME DAY

De strijd om buitenlands talent is geopend, maar Vlaanderen durft niet in de ring stappen.

24 mei 2024

Met 8 miljoen zullen ze zijn in 2030: internationale studiekiezers die hun opleiding in het buitenland willen verderzetten. Terwijl Vlaamse hogescholen en ondernemingen hen met open armen willen ontvangen, botsen ze echter op al te rigide taaldrempels. Internationaal talent moet je koesteren, niet tegenwerken

Verder lezen
PXL ONDERZOEK 001

Politieke debatfiches & investeringen in praktijkonderzoek aan hogescholen voor productiviteitsgroei

2 mei 2024

Met de verkiezingen voor de deur, zijn de meeste debatfiches en programma’s op de partijhoofdkwartieren al opgemaakt. Maar misschien is er nog ruimte voor een topic: investeer €20 miljoen extra in onderzoek van Vlaamse hogescholen om de productiviteitgroei in de samenleving mee op gang te brengen.

Verder lezen
APH GENERIEK 001

De return on investment van hoger onderwijs: meer dan enkel economische winst

30 apr. 2024

Talentontwikkeling aan de hogescholen is de facto investeren in de toekomst van Vlaanderen en Brussel. Steeds meer Belgen halen een diploma hoger onderwijs, zo blijkt uit de Census 2021. Dat is erg goed nieuws, want de ‘return on investment’ van hoger onderwijs is veel meer dan puur economisch.

Verder lezen