Ga verder naar de inhoud

Starttoets lerarenopleiding 2023-2024

Als je eraan denkt om te kiezen voor de educatieve bacheloropleidingen kleuter-, lager of secundair onderwijs, moet je de starttoets lerarenopleiding maken voordat je je inschrijft aan een hogeschool. De toets heeft als doel jou als aankomende student een goed beeld te geven van je eigen startniveau. Zo weet je waar je staat met je basiskennis: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Dan kan je van meetaf aan inzetten op die mindere punten.

HEROIMAGE

Starttoets 2023 - Registreer je hier

Wanneer je een lerarenopleiding wil volgen moet je de starttoets lerarenopleiding maken voordat je je inschrijft aan een hogeschool. Registeren voor de toets doe je hier. Let op dat je beschikt over de itsme-app of een identiteitskaartlezer en... jouw identiteitskaart.

Veelgestelde vragen - FAQ's

1. Algemeen

De veelgestelde vragen over het hoe en het waarom van de starttoets lerarenopleiding.

Verder lezen

2. Registratie en inschrijving

De veelgestelde vragen over het registreren op het starttoetsplatform en het inschrijven voor een afnamemoment.

Verder lezen

3. Praktisch

Vind hier een antwoord op al je praktische vragen.

Verder lezen

4. Technisch

De veelgestelde vragen over de technische aspecten van de starttoetsafname.

Verder lezen

5. Resultaten

De veelgestelde vragen over jouw resultaten op de starttoets en de feedback.

Verder lezen

6. Remediëring

Antwoorden op veelgestelde vragen over de voorbereiding op de starttoets, de consequenties en de verplichte remediëring na de starttoets.

Verder lezen
STARTTOETS TIJDSCHEMA

Welke onderdelen?

De starttoets peilt in eerste instantie naar competenties Nederlands omdat taal in alle lerarenopleidingen van groot belang is. Voor aankomende studenten lager onderwijs bevat de instaptoets ook de onderdelen Frans en wiskunde. Deze twee onderdelen kunnen online door de deelnemers thuis gedaan worden, op hun eigen moment en tempo.

Hoe lang duurt de starttoets?

We voorzien een half uur voor registratie en administratie. De test zelf duurt 90 minuten met een extra halfuurtje. Elke deelnemer krijgt dit extra halfuurtje, onafhankelijk of de deelnemer een erkende functiebeperking heeft of niet. Voor extra tijd kan, en hoeft dus geen aanvraag ingediend te worden. Kom zeker op tijd!

Specifiek voor de educatieve bachelor lager onderwijs

onderdelen Frans en wiskunde (2023-2024)

Deze twee onderdelen leg je dus thuis, online af.

  • Zorg voor een rustige plek waar je niet gestoord wordt.
  • Maak de test op een moment dat je voldoende tijd hebt en goed uitgerust bent.
  • Zorg voor een computer of laptop met een (stabiele) internetverbinding; als je een laptop gebruikt, zorg dan dat de batterij opgeladen is. Het is niet aangeraden de toets op een smartphone te maken.
  • Houd je identiteitskaart bij de hand; om in te loggen heb je jouw rijksregisternummer nodig. Dit nummer vind je op de achterzijde van je identiteitskaart. Je kan je ook aanmelden met een digitale sleutel (zoals Itsme, eID, token of beveiligingscode). Houd daarvoor je eID of smartphone bij de hand.
  • Zorg voor kladpapier en schrijfmateriaal.
  • In de toets Frans zitten luister- en kijkfragmenten. Zorg eventueel voor een koptelefoon en test op voorhand de geluidsinstellingen.
  • Je kan de toetsonderdelen spreiden. Je hoeft dus niet alle onderdelen na elkaar te maken.

Vrijstelling van deelname

Heb je reeds een bachelor-, master- of licentiaatsdiploma behaald in het Nederlands? Dan hoef je de starttoets Nederlands niet af te leggen. Je hoeft hier geen aanvraag voor in te dienen, de hogeschool controleert je diploma bij inschrijving. Indien je wil starten in de opleiding lager onderwijs moet je wel nog een toets Frans en wiskunde afleggen.

Bij langdurige ziekte, verblijf in het buitenland of overmacht kan je een gemotiveerde aanvraag indienen tot vrijstelling. Indien je effectief vrijgesteld wordt ben je wel verplicht om het remediëringstraject te volgen.

Online formulier voor de aanvraag van vrijstellingen

Redelijke aanpassing

Indien je een functiebeperking hebt kan je redelijke aanpassingen verkrijgen voor je deelname aan de starttoets. De hogescholen voorzien standaard, voor elke student, bijkomende tijd voor de afname van de starttoets. Heb je nood aan bijkomende ondersteuning? Je kan via deze link een aanvraag indienen bij de Vlaamse Hogescholenraad, met een erkend attest.

Online formulier voor de aanvraag van redelijke aanpassingen

Beroepsprocedure

Je kan als studiekiezer beroep aantekenen tegen een beslissing van de Vlaamse Hogescholenraad. Dit kan tegen je resultaten op de starttoets, het al dan niet verkrijgen van een vrijstelling, het al dan niet verkrijgen van redelijke aanpassingen (of de aard van de aanpassingen). Tot slot kan je ook beroep aantekenen tegen eventuele sancties die je zijn opgelegd tijdens je toetsafname.

Opgelet! Je hebt maar een beperkte tijd om beroep aan te tekenen, met name zeven kalenderdagen na het verkrijgen van je resultaten of het vernemen van een beslissing.

Beroep aantekenen kan enkel via mail naar: starttoets@vlaamsehogescholenraad.be

STARTTOETS BROCHURE

Download de folder

Wil je alles in één overzicht?
Download dan hier de compacte folder over de starttoets 2023-2024.

IR STARTTOETS

Instellingsoverschrijdend reglement

De Vlaamse hogescholen maken gezamenlijke afspraken omtrent de organisatie van de starttoets lerarenopleiding. In dit document vind je de algemene bepalingen terug over de organisatie van de starttoets, informatie over registratie, inschrijving en deelname, vrijstellingen, de verplichte remediëring, redelijke aanpassingen, beroepsprocedure en onregelmatigheden. Dit reglement is geldig voor de afname van de starttoets in het academiejaar 2023-2024.